Nieuws

314 nieuwsberichten

Debat ‘De (on)zekerheden in woningbehoefteramingen’

30 oktober 2013 - Het verslag van het debat over de (on)zekerheden in woningbehoefteramingen dat op 13 september jl. werd gehouden in Utrecht is nu beschikbaar via de Rli-website. De Rli organiseerde deze bijeenkomst op verzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en ...

Alderstafel Schiphol voorbeeld van regionaal arrangement

9 oktober 2013 - Het advies 'Sturen op samenhang' over governance in de metropolitane regio Schiphol/Amsterdam geeft richting aan een nieuwe rol en verantwoordelijkheid van het Rijk. Het nieuwe Aldersadvies 'Accoord luchtvaartsector, omwonenden en overheden ...

Presentatie Advies ‘Nederlandse logistiek 2040: designed to last’

7 oktober 2013 - Vandaag heeft de Rli zijn advies 'Nederlandse logistiek 2040: designed to last' tijdens een symposium in Den Haag gepresenteerd. De raad concludeert in zijn advies dat de economische groei kan worden bevorderd door ander logistiek beleid. Als de ...

Aankondiging advies: ‘Kansen in Europees landbouwbeleid voor innovatie en versnelde verduurzaming landbouw’

7 oktober 2013 - Een briefadvies over hoe het Europees landbouwbeleid benut kan worden bij de versterking van de concurrentiekracht van de Nederlandse landbouw door innovatie en versnelde verduurzaming, verwacht de raad in oktober/november uit te brengen. Dit advies bouwt ...

Rli-werkprogramma 2014-2015

1 oktober 2013 - Het Rli-werkprogramma 2014-2015 is op 27 september 2013 aangeboden aan de Tweede Kamer. De adviesonderwerpen voor de periode 2014-2015 zijn: Ruimtelijke economische structuurversterking Woningbehoefte Kwetsbare vitale infrastructuur en de rol van de burge ...

Sturen op samenhang, governance in de metropolitane regio Schiphol/Amsterdam

13 september 2013 - Vandaag heeft de raad het advies Sturen op samenhang,  governance in de metroplitane regio Schiphol/Amsterdam' gepubliceerd. Het versterken van de internationale concurrentiepositie van de regio én van Nederland is van groot belang en daarvoor is de ...

Debat: De (on)zekerheden in woningbehoefteramingen

11 september 2013 - Op 13 sept. organiseert de Rli het debat: 'De (on)zekerheden in woningbehoefteramingen', op verzoek van het directoraat-generaal Wonen en Bouwen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Onder leiding van Annemieke Nijhof ...

Kabinetsreactie op het advies ‘Veiligheid bij Brzo-bedrijven’

5 september 2013 - De kabinetsreactie op het Rli-advies 'Veiligheid bij Brzo-bedrijven, verantwoordelijkheid en daadkracht' en het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) 'Veiligheid bij Odfjell Terminals Rotterdam' is op 3 september 2013 naa ...

Oproep: Student duurzaamheid of logistiek? Geef je op als social media reporter en twitter op 8 oktober mee over circulaire economie en logistiek!

2 september 2013 - De raad zoekt studenten die als social media reporter verslag willen doen van het symposium via hun eigen favoriete social media kanaal en op het symposium mee willen twitteren. Op het symposium zal een aantal belangrijke vertegenwoordigers van de logisti ...

Aankondiging: Presentatie advies ‘Nederlandse logistiek 2040: designed to last’, 8 oktober

2 september 2013 - Op 8 oktober 2013 presenteert de Rli zijn advies 'Nederlandse logistiek 2040: designed to last ' tijdens een symposium in Den Haag. Secretaris-generaal van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Siebe Riedstra neemt het advies in ontvangst ...

Pagina's