Nieuws

47 nieuwsberichten

Advies ‘Vrijkomend rijksvastgoed, over maatschappelijke doelen en geld’

15 December 2014 - Op 15 december 2014 heeft de raad het advies ‘Vrijkomend rijksvastgoed, over maatschappelijke doelen en geld’ aangeboden aan minister Blok (Wonen en Rijksdienst). De komende vijf jaar stoot de rijksoverheid miljoenen m2 vastgoed af, van kantoren tot gevangenissen en kazernes. Het gaat om een complexe opgave, die potentieel marktverstorend is. De raad adviseert het kabinet om de maatschappelijke…

Kabinetsreactie op advies Doen en laten, effectiever milieubeleid door mensenkennis

11 December 2014 - De raad heeft de kabinetsreactie op zijn advies ‘Doen en laten, effectiever milieubeleid door mensenkennis’ ontvangen. Het kabinet geeft in zijn brief van 4 december 2014 een geïntegreerde reactie op adviezen over toepassing van kennis over gedrag in beleid van de Rli, de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Tegelijkertijd…

Rli doet in 2015 mee aan het Jaar van de Ruimte

3 December 2014 - Rli doet mee aan het Jaar van de Ruimte. Onder het motto ‘Wie maakt Nederland?’ organiseren de initiatiefnemers van het Jaar van de Ruimte in 2015 een breed debat over de ruimtelijke toekomst van Nederland. Met als doel om nieuwe perspectieven te ontwikkelen voor de leefomgeving. In het Jaar van de Ruimte nodigen zij iedereen uit zijn of haar visie te geven. Met de conferentie ‘Connecting the…

Aanbieding advies ‘Vrijkomend rijksvastgoed’ 15 december, Den Haag

27 November 2014 - Op 15 december 2014 presenteert de Rli zijn advies ‘Vrijkomend rijksvastgoed, over maatschappelijke doelen en geld’. Dit advies wordt samen met het advies van het College van Rijksadviseurs (CRa) ‘Rijksvastgoed in beweging’ aangeboden aan minister Blok voor Wonen en Rijksdienst. De presentatie vindt plaats in het voormalig gebouw van Europol, Raamweg 47, in Den Haag van 13.30 tot 15.30 uur.

EEAC jaarconferentie: ‘A Balanced Future: Social Capital and Human Aspects of Sustainable Development’ – korte terugblik

17 November 2014 - EEAC-jaarconferentie: Op uitnodiging van de Nationale raad voor duurzame ontwikkeling van Hongarije (NFFT), hield het EEAC-netwerk (European Environment and Sustainable Advisory Councils) dit jaar van 15 - 17 oktober zijn jaarconferentie ‘A Balanced Future: Social Capital and Human Aspects of Sustainable Development’ in Budapest.

Invitation Conference Connecting the Dots – Acceleration, breakthroughs and co-creation in food, mobility and buildings, 30 January 2015

17 November 2014 - Registration open Conference Connecting the Dots, 30 janauary 2015, Media Plaza, Utrecht. Drones, 4D printing, DNA sequencing, labs-on-a-chip, synthetic biology and artificial intelligence are just a few examples of possible disruptive innovations in food, mobility and buildings. They will inevitably interact, solving problems, creating new dynamics, and challenging society and governments.…

Advies over rijksvastgoed

21 October 2014 - Advies 'Rijksvastgoedporteuillestrategie': de ministers Blok (Wonen en Rijksdienst) en Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) hebben de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) gevraagd hoe er vanuit het rijksbeleid het beste sturing kan worden gegeven op keuzes met betrekking tot het vastgoed van het Rijk.

Save the date! Conference Connecting the Dots – Acceleration, breakthroughs and co-creation in food, mobility and buildings - 30 January 2015

13 October 2014 - Conference Connecting the Dots, 30 january 2015: save the date. Drones, 4D printing, DNA-sequencing, lab-on-a-chip, synthetic biology and artificial intelligence are just a few examples of disruptive innovations in food, mobility and buildings. They will inevitably interact, creating new dynamics and challenging society and governments. But what exactly are these challenges, and will we be able…

EEAC Conference Balanced Future: Social Capital and Human Aspects of Sustainable Development, Budapest, 15-16-17 October 2014

13 October 2014 - The EEAC network will have its 22nd annual conference – Balanced Future: Social Capital and Human Aspects of Sustainable Development- at 15-16-17 October 2014 in Budapest, Hungary.

Kabinetsreactie op de adviezen 'De toekomst van de stad' en 'Kwaliteit zonder groei'

22 September 2014 - In de gecombineerde kabinetsreactie op de adviezen ‘De toekomst van de stad’ en ‘Kwaliteit zonder groei’ verwoordt het kabinet zijn visie op de door de Rli gesignaleerde opgaven rond stad, fysieke leefomgeving en bestuur. Vervolgens gaat het kabinet in op de aanbevelingen van de beide adviezen. Het kabinet waardeert de brede scope en de samenhangende benadering van de adviezen en zal deze…