Vacatures

Vacature junior-raadsleden

De raad zoekt voor de periode 2020-2024 junior-raadsleden met kennis of ervaring op één of meer terreinen waarover de raad adviseert: woningmarkt, woonomgeving, stad, ruimtelijke ordening, milieu, klimaat, water, landbouw, natuur, voedsel(kwaliteit), verkeer en vervoer, ruimtelijk-economische ontwikkeling, energie-infrastructuur en externe veiligheid.

Wat verwacht de Rli van de junior-raadsleden? Je bent geïnteresseerd in politiek-bestuurlijke en strategische vraagstukken. Je kunt deze vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken bekijken en inspireert tot creatieve en vernieuwende oplossingsrichtingen. Als junior-raadslid breng je in discussies in de raad het perspectief van jonge generaties in.

Bekijk de vacature

Vacature coordinerend adviseur

Hoe kunnen we de energietransitie versnellen? Hoe zorgen we voor een voedselvoorziening die gezond is voor ondernemer, consument, natuur en milieu? Wat kan de overheid doen om stedelijke regio’s en het landelijk gebied bereikbaar en leefbaar te houden? Op welke manier kunnen we Nederland ook voor de toekomst veilig houden voor het water?

Spreekt dit soort vraagstukken je aan? Het zijn voorbeelden van waar de Rli zich mee bezighoudt. De Rli geeft onafhankelijk strategisch advies aan regering en parlement over de duurzame ontwikkeling van de Nederlandse leefomgeving. Dat betekent dat de Rli maatschappelijke opgaven in de fysieke leefomgeving kritisch tegen het licht houdt en zo mogelijk nieuwe perspectieven aanreikt voor beleid over zaken als wonen, ruimtelijke ordening, landbouw, vervoer, energie, natuur en milieu.

Bekijk de vacature