Nieuws

397 nieuwsberichten

Uitnodiging online bijeenkomst advies over waterstofbeleid

nieuws
12 januari 2021 - Op 25 januari 2021 van 15.00-17.00 uur biedt de Rli tijdens een online bijeenkomst zijn advies ‘Waterstof: de ontbrekende schakel’ aan minister Wiebes van EZK aan.

Rli brengt advies uit over waterstofbeleid

nieuws
5 januari 2021 - Op 25 januari 2021 brengt de Rli zijn advies ‘Waterstof: de ontbrekende schakel’ uit. Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) neemt het advies in ontvangst.

Rli start met advies over natuurbeleid

nieuws
5 januari 2021 - Natuur is van levensbelang. De wereldwijd afnemende biodiversiteit baart grote zorgen. Hoe kan de zorgelijke afname van natuurkwaliteit en biodiversiteit in Nederland op tijd .....

De Rli is gestart met advies Sturen op ruimte

nieuws
14 december 2020 - Nederland staat voor omvangrijke ruimtelijke opgaven, zoals de woningbouwopgave, de energietransitie en de omslag naar kringlooplandbouw. Bieden de nieuwe nationale kaders van .....

De Rli is gestart met advies ‘Perspectieven landbouwers’

nieuws
14 december 2020 - Huidige verdienmodellen van boeren gaan vaak niet samen met de verwezenlijking van een duurzame landbouw. Wat is nodig vanuit de verschillende schakels in de keten om economische .....

Werkprogramma 2021-2022 is vastgesteld

nieuws
7 december 2020 - Programmering van de onderwerpen voor de periode 2021-2022

Essay over circulaire bouweconomie

nieuws
30 november 2020 - Het essay ‘The digital potential in creating a circular construction economy' ter voorbereiding van het advies over digitalisering en de transitie naar een duurzame .....

Rli is gestart met advies ‘Integraal afwegen bij bereikbaarheidsopgaven’

nieuws
19 november 2020 - Hoe kan de transitie naar een toekomstbestendige en integrale afweging van bereikbaarheidsopgaven worden gerealiseerd? Op verzoek van De Tweede Kamer brengt de raad hierover een .....

Essay ‘Digitalisering en de transitie naar een duurzame samenleving- Perspectief vanuit het mobiliteitsdomein’

nieuws
19 november 2020 - Het essay over mobiliteit ter voorbereiding van het advies over digitalisering en de transitie naar een duurzame samenleving staat nu online.

Online presentatie van advies ‘Toegang tot de stad op 15 oktober 2020 gemist?

nieuws
12 november 2020 - De gehele livestream is terug te zien evenals de aparte delen met de presentatie van de analyse en aanbevelingen en de bijdragen van de gasten.