Nieuws

320 nieuwsberichten

Uitnodiging presentatie advies ‘Waardevol toerisme: onze leefomgeving verdient het’

5 augustus 2019 - Op 12 september 2019 presenteert de Rli zijn advies ‘Waardevol toerisme: onze leefomgeving verdient het’. Het advies wordt tijdens deze publieke bijeenkomst besproken met bestuurders, ondernemers en wetenschappers. Wij nodigen u van harte uit om deze bije ...

Voorstudie- Duurzame ontwikkeling Bonaire, Sint Eustatius en Saba

18 Juli 2019 - De Rli heeft in de voorbereiding voor zijn werkprogramma 2020-2021 een voorstudie laten uitvoeren naar de verduurzamingsopgaven in de fysieke leefomgeving op de BES-eilanden. De studie gaat over de stand van zaken van de Sustainable Development Goals (SDG ...

Rli start met advies ‘Vitale bodem’

18 Juli 2019 - De Rli is getart met zijn advies over duurzaam bodembeheer. De kwaliteit van de bodem is van groot maatschappelijk belang. De vitaliteit van de bodem heeft immers effect op onze voedselproductie, waterkwaliteit, waterbuffering, klimaatadaptatie, biodivers ...

Reactie van minister BZK op het onderzoeksrapport ‘Kopen om te verhuren’

16 Juli 2019 - Op 19 juni 2019 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties haar reactie op het rapport ‘Kopen om te verhuren’ en de begeleidende brief van de Rli naar de Tweede Kamer gestuurd. Zij onderschrijft de constatering dat er behoefte is aan ...

Werkconferentie Regio 2050

13 juni 2019 - Op 11 september 2019 organiseert de Rli de werkconferentie ‘Regio 2050, werken aan een duurzame toekomst’. Aanleiding is de Rli-verkenning ‘De som der delen: verkenning samenvallende opgaven in de regio’. In deze verkenning is gekeken hoe verschillende du ...

Voorstudie Kadaster naar eigendomsverhoudingen op de woningmarkt

29 mei 2019 - Op verzoek van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur heeft het Kadaster onderzoek uitgevoerd naar de rol van investeerders op de woningmarkt. Aanleiding voor het rapport is dat in nieuwsberichten vaak wordt geschreven over het opkopen van woninge ...

Advies ‘Europees landbouwbeleid: inzetten op kringlooplandbouw’

22 mei 2019 - Op 22 mei 2019 heeft de Raad voor leefomgeving en infrastructuur zijn advies ‘Europees landbouwbeleid: inzetten op kringlooplandbouw’ aangeboden aan minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De minister heeft de ambitie om in Neder ...

Rli-jaarverslag 2018 nu online

14 mei 2019 - Het jaarverslag 2018 staat nu online en geeft een compact overzicht van de uitgebrachte adviezen van de Rli en de doorwerking. In 2018 bracht de raad zeven adviezen uit: 1.  ‘Stroomvoorziening onder digitale spanning’ 2. ‘Duurzaam en gezond’ 3. ‘De stad a ...

Aankondiging advies ‘Europees landbouwbeleid: inzetten op kringlooplandbouw’

13 mei 2019 - Op 22 mei 2019 brengt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) zijn advies ‘ Europees landbouwbeleid: inzetten op kringlooplandbouw’ uit. Op verzoek van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit adviseert de raad over hoe de herzien ...

Kabinetsreactie op advies 'De stad als gezonde habitat: gezondheidswinst door omgevingsbeleid'

9 mei 2019 - Op 25 april 2019 heeft het kabinet zijn reactie op het advies 'De stad als gezonde habitat: gezondheidswinst door omgevingsbeleid' naar de Tweede Kamer gestuurd. De reactie op het advies is positief. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkr ...

Pagina's