Nieuws

321 nieuwsberichten

Bijeenkomst over advies Waardevol toerisme – 12 september 2019

6 september 2019 - Op 12 september 2019 presenteert de Rli zijn advies ‘Waardevol toerisme: onze leefomgeving verdient het’ tijdens een openbare bijeenkomst in Den Haag. Het advies richt zich op de impact die de groei van toerisme heeft op de economie, de leefomgeving en de ...

Rli-werkconferentie Regio 2050: werken aan een duurzame toekomst: nog 10 plaatsen beschikbaar

26 augustus 2019 - Op 11 september 2019 organiseert de Rli een werkconferentie naar aanleiding van zijn verkenning ‘De som der delen: samenvallende opgaven in de regio’. In de werkconferentie worden de verschillende signalen uit de verkenning verdiept. Een belangrijke vraag ...

Rli brengt op 6 september 2019 zijn advies ‘Waardevol toerisme’ uit

22 augustus 2019 - Op vrijdag 6 september 2019 brengt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) zijn advies ‘Waardevol toerisme: onze leefomgeving verdient het’ uit. Het advies, gericht aan staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat, richt zic ...

Uitnodiging presentatie advies ‘Waardevol toerisme: onze leefomgeving verdient het’

5 augustus 2019 - Op 12 september 2019 presenteert de Rli zijn advies ‘Waardevol toerisme: onze leefomgeving verdient het’. Het advies wordt tijdens deze publieke bijeenkomst besproken met bestuurders, ondernemers en wetenschappers. Wij nodigen u van harte uit om deze bije ...

Rli start met advies ‘Vitale bodem’

18 Juli 2019 - De Rli is getart met zijn advies over duurzaam bodembeheer. De kwaliteit van de bodem is van groot maatschappelijk belang. De vitaliteit van de bodem heeft immers effect op onze voedselproductie, waterkwaliteit, waterbuffering, klimaatadaptatie, biodivers ...

Reactie van minister BZK op het onderzoeksrapport ‘Kopen om te verhuren’

16 Juli 2019 - Op 19 juni 2019 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties haar reactie op het rapport ‘Kopen om te verhuren’ en de begeleidende brief van de Rli naar de Tweede Kamer gestuurd. Zij onderschrijft de constatering dat er behoefte is aan ...

Voorstudie Kadaster naar eigendomsverhoudingen op de woningmarkt

29 mei 2019 - Op verzoek van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur heeft het Kadaster onderzoek uitgevoerd naar de rol van investeerders op de woningmarkt. Aanleiding voor het rapport is dat in nieuwsberichten vaak wordt geschreven over het opkopen van woninge ...

Advies ‘Europees landbouwbeleid: inzetten op kringlooplandbouw’

22 mei 2019 - Op 22 mei 2019 heeft de Raad voor leefomgeving en infrastructuur zijn advies ‘Europees landbouwbeleid: inzetten op kringlooplandbouw’ aangeboden aan minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De minister heeft de ambitie om in Neder ...

Rli-jaarverslag 2018 nu online

14 mei 2019 - Het jaarverslag 2018 staat nu online en geeft een compact overzicht van de uitgebrachte adviezen van de Rli en de doorwerking. In 2018 bracht de raad zeven adviezen uit: 1.  ‘Stroomvoorziening onder digitale spanning’ 2. ‘Duurzaam en gezond’ 3. ‘De stad a ...

Aankondiging advies ‘Europees landbouwbeleid: inzetten op kringlooplandbouw’

13 mei 2019 - Op 22 mei 2019 brengt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) zijn advies ‘ Europees landbouwbeleid: inzetten op kringlooplandbouw’ uit. Op verzoek van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit adviseert de raad over hoe de herzien ...

Pagina's