Nieuws

328 nieuwsberichten

Rli brengt advies uit over de transitie naar een duurzame economie

nieuws
7 november 2019 - Op donderdag 28 november 2019 brengt de Rli zijn advies ‘Naar een duurzame economie: overheidssturing op transities.’ uit. Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) neemt het advies die dag in ontvangst. Het rapport bevat adviezen over hoe de ...

De website van de Rli is vernieuwd

nieuws
7 november 2019 - De Rli heeft zijn website vernieuwd. De vormgeving is aangepast zodat de informatie over onze adviezen, de onderwerpen waar wij aan werken helderder en overzichtelijker gepresenteerd wordt. Het ontwerp is naar onze mening consistenter en meer gebruiksvrie ...

Kabinetsreactie op advies 'Europees landbouwbeleid: inzetten op kringlooplandbouw

nieuws
7 november 2019 - In de kamerbrief (30 oktober 2019) geeft minister Carola Schouten van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) haar reactie op het advies van de Rli: Europees landbouwbeleid: inzetten op kringlooplandbouw. De minister concludeert dat het advies goed aans ...

Verslag van de presentatie van advies ‘Waardevol toerisme: onze leefomgeving verdient het’

nieuws
15 oktober 2019 - Laten we toerisme ongebreideld groeien, of gaan we gericht sturen op waardevol toerisme? Op 12 september 2019 presenteerde de Rli zijn advies ‘Waardevol toerisme: onze leefomgeving verdient het’. Dagvoorzitter Renze Klamer voerde het gesprek met bestuurde ...

Verslag van de werkconferentie Regio 2050: Werken aan een duurzame toekomst

nieuws
15 oktober 2019 - Duurzaamheidsopgaven raken elkaar in toenemende mate Op 11 september 2019 organiseerde de Rli een werkconferentie in het Muntgebouw in Utrecht. Aanleiding was de Rli-verkenning ‘De som der delen’ over de aanpak van samenvallende duurzaamheidsopgaven in de ...

Boerenprotest vraagt langetermijnbeleid

nieuws
15 oktober 2019 - Opinie-artikel in Boerderij - 12 oktober 2019 Niet een gedwongen inkrimping van de veestapel, maar een marktgericht milieubeleid is de weg naar verduurzaming van de landbouw, vinden Rli-voorzitter Jan Jaap de Graeff, raadslid Krijn Poppe en secretaris Ron ...

Samenwerken voor het algemeen belang bij herinrichting van de ruimte

nieuws
15 oktober 2019 - Interview met Rli-voorzitter Jan Jaap de Graeff over solidariteit- VNG Magazine nummer 14, 27 september 2019 Nederland staat aan de vooravond van een ingrijpende herinrichting van de ruimte. Om de transities op het gebied van de landbouw, energie, waterhu ...

Bijeenkomst over advies Waardevol toerisme – 12 september 2019

nieuws
6 september 2019 - Op 12 september 2019 presenteert de Rli zijn advies ‘Waardevol toerisme: onze leefomgeving verdient het’ tijdens een openbare bijeenkomst in Den Haag. Het advies richt zich op de impact die de groei van toerisme heeft op de economie, de leefomgeving en de ...

Rli-werkconferentie Regio 2050: werken aan een duurzame toekomst: nog 10 plaatsen beschikbaar

nieuws
26 augustus 2019 - Op 11 september 2019 organiseert de Rli een werkconferentie naar aanleiding van zijn verkenning ‘De som der delen: samenvallende opgaven in de regio’. In de werkconferentie worden de verschillende signalen uit de verkenning verdiept. Een belangrijke vraag ...

Rli brengt op 6 september 2019 zijn advies ‘Waardevol toerisme’ uit

nieuws
22 augustus 2019 - Op vrijdag 6 september 2019 brengt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) zijn advies ‘Waardevol toerisme: onze leefomgeving verdient het’ uit. Het advies, gericht aan staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat, richt zic ...