De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur zoekt twee junior-raadsleden

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is gestart met de werving van twee junior-raadsleden. Ben je geïnteresseerd in politiek-bestuurlijke en strategische vraagstukken en voldoe je aan het profiel? Stuur dan uiterlijk 4 mei je CV en een vlog van maximaal 10 minuten waarin je jouw motivatie toelicht naar de Rli. 

Luchtfoto met windmolens

De Rli is het strategisch adviescollege voor regering en Staten-Generaal voor de beleidsvelden in het fysieke domein. Op 1 augustus 2024 eindigt de derde zittingsperiode van de raad. De Rli zoekt voor de periode 2024-2028 twee junior-raadsleden met kennis of ervaring op één of meer terreinen waarover de raad adviseert: woningmarkt, woonomgeving, stad, ruimtelijke ordening, milieu, klimaat, water, landbouw, natuur, voedsel(kwaliteit), verkeer en vervoer, ruimtelijk-economische ontwikkeling, energie-infrastructuur en externe veiligheid.

Wat verwacht de Rli van de junior-raadsleden?

Je bent geïnteresseerd in politiek-bestuurlijke en strategische vraagstukken en kunt deze vanuit verschillende invalshoeken bekijken.

Je voldoet aan het volgende profiel:

  • Niet ouder dan 30 jaar.
  • Een nieuwsgierige persoonlijkheid die open staat voor nieuwe inzichten en argumenten in de loop van een debat.
  • Aantoonbaar betrokken bij en hebt kennis van de maatschappelijke vraagstukken waarover de raad adviseert.
  • Oog voor maatschappelijke trends en kunt innovatieve ideeën goed verwoorden en in discussie brengen.
  • Beschikt over een relevant netwerk van generatiegenoten.
  • Bereid en in staat om vanaf augustus 2024 één dag per week aan de raad te wijden.
  • Kan in de raad functioneren zonder ruggespraak of belangenbehartigersrol.

Hoe solliciteren?

Wil je solliciteren? Stuur dan uiterlijk 4 mei je CV en een vlog van maximaal 10 minuten (You Tube link, MOV of MP4) waarin je jouw motivatie toelicht naar sollicitatie@rli.nl

Meer informatie?

Nadere informatie over de Rli vind je op www.rli.nlYou Tube (RaadRli) en LinkedIn 

Lees hier de volledige vacaturetekst: de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur zoekt twee junior-raadsleden