Nieuws

558 nieuwsberichten

Rli brengt advies uit over verduurzaming bedrijventerreinen

16 October 2023 - Op 31 oktober 2023 brengt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) zijn advies ‘Samen werken: kiezen voor toekomstbestendige bedrijventerreinen’ uit.

Rli start advies ‘Sturen op brede welvaart in de praktijk van het leefomgevingsbeleid’

5 October 2023 - Hoe kan de rijksoverheid ervoor zorgen dat in besluitvorming gericht wordt gestuurd op het behouden en verhogen van de ’brede welvaart’, met bijzondere aandacht voor het leefomgevingsdomein? De Rli start een advies hierover

Rli start advies over juridisering in de leefomgeving

9 August 2023 - Veel rechtszaken gaan tegenwoordig over de kwaliteit van onze leefomgeving. In toenemende mate bestaat het gevoel dat het leefomgevingsbeleid is gejuridiseerd.

Kabinetsreactie op advies ‘Elke regio telt!’

18 July 2023 - Op 12 juli 2023 stuurde de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) namens het gehele kabinet de kabinetsreactie op het gezamenlijke advies ‘Elke regio telt!: Een nieuwe aanpak van verschillen tussen regio’s’ naar de Tweede Kamer. ‘Elke regio telt!’ is een gezamenlijk advies van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli), Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) en de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving.

Kabinetsreactie op advies ‘Goed water goed geregeld’

7 July 2023 - Op 30 juni 2023 stuurde de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) mede namens de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de minister voor Natuur en Stikstof, de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en de staatssecretaris van IenW de kabinetsreactie op het advies ‘Goed water goed geregeld’ naar de Tweede Kamer.

Online magazine voor provinciale statenleden

13 June 2023 - Op 13 juni 2023 heeft de raad alle provinciale statenleden het online magazine ' Adviezen in beeld' toegestuurd. Met het online magazine hoopt de raad de provinciale statenleden te inspireren met hun werk in de komende provinciale statenperiode.

Rli brengt advies ‘Goed water goed geregeld’ uit

11 May 2023 - De Rli concludeert in zijn advies ‘Goed water, goed geregeld’, dat op 11 mei 2023 is overhandigd aan minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat, dat het huidige en voorgenomen beleid om gezonde watersystemen te verwezenlijken en de uitvoering daarvan tekortschieten en onvoldoende doorwerken op alle beleidsdomeinen die invloed hebben op de watersystemen. Aanvullende maatregelen zijn nodig en de effectiviteit van alle maatregelen dient te worden doorgerekend, zodat indien nodig tijdig kan worden bijgestuurd.

Rli brengt advies uit over beleidsaanpak Kaderrichtlijn Water

20 April 2023 - Op 11 mei 2023 brengt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) zijn advies ‘Goed water goed geregeld’ uit.

Rli start advies over klimaatadaptatie en ruimtelijke ordening

20 April 2023 - Welk ruimtelijk ordeningsbeleid is nodig om Nederland zo goed mogelijk voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering, zowel op de korte als op de langere termijn?

EEAC Webinar Series on Sustainable Finance

19 April 2023 - On the 3rd and the 10th of May, the European Environment and Sustainable Development Advisory Councils (EEAC) together with the Belgium Federal Council for Sustainable Development (FRDO-CFDD), the Rli and the German Council for Sustainable Development (RNE) are organising two high-level expert webinars on sustainable finance.