Jaarverslag 2022 nu online

Het jaarverslag 2022 geeft een compact overzicht van het werk van de Rli, de uitgebrachte adviezen en de doorwerking.

In 2022 bracht de raad vijf adviezen uit:

  • Natuurinclusief Nederland: natuur overal en voor iedereen
  • Onderdak bieden: sturen op prestaties van woningcorporaties
  • Splijtstof? Besluiten over kernenergie vanuit waarden
  • Towards a sustainable food system: position paper
  • Financiering in transitie: naar een actieve rol van de financiële sector in een duurzame economie

Tevens waren er in 2022 een aantal speciale activiteiten:

  • Podcast ‘Nederland verbouwt in 7 vragen’ Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de Rli is een podcast uitgebracht ‘Nederland verbouwt in 7 vragen’ met zeven afleveringen over onderwerpen die de leefomgeving betreffen.
  • Online magazine Speciaal voor de nieuw verkozen gemeenteraadsleden is een online magazine samengesteld ter ondersteuning van hun werk voor de komende raadsperiode.
  • Inspiratiebundel ‘Jongeren en het zorgen voor hun morgen’ Samen met dertien andere adviesraden heeft de Rli een inspiratiebundel uitgebracht waarin samenleving en politiek worden opgeroepen om te zorgen dat de huidige én toekomstige jonge generaties een hoopvolle toekomst tegemoet kunnen gaan.

Lees het jaarverslag 2022