Toegankelijkheid

Toegankelijkheidsverklaring

De Rli is een samenvoeging van de Raad voor het Landelijk Gebied, de Raad voor Verkeer en Waterstaat, de VROM-raad en de Adviesraad Gevaarlijke Stoffen. De afzonderlijke raden zijn bij de instelling van de Rli in 2012 opgeheven. Alle publicaties van deze raden zijn beschikbaar via de website van de Rli. Na opheffing van de AER en de Raad voor de Wadden zijn ook deze adviezen via het archief van de Rli-website beschikbaar.

De site voldoet aan de Webrichtlijnen, versie 2.1*

Melden van ontoegankelijkheid

Mocht u geen toegang krijgen tot de informatie van de website, laat het ons weten door een email te sturen naar secretariaat@rli.nl Hiermee helpt u ons de website te verbeteren. Beschrijf hierin het probleem, neem de link op naar de betreffende pagina. Vermeld welk besturingssysteem u gebruikt, welke browsersoftware u heeft, of u instellingen heeft aangepast en of u hulpmiddelen, schermlezer, schermvergrotingsoftware of spraakherkenningsoftware gebruikt.

De Rli streeft naar een zo snel mogelijke oplossing. Heeft u tips of opmerkingen? Ook deze kunt u via secretariaat@rli.nl aan ons doorgeven.
 

*Uitzonderingen

  • Tijdens conferenties kunner er embedded media zijn geplaatst ter ondersteuning van die conferentie. Deze media zijn grotendeels niet conform de richtlijnen 2.1.

  • Teksten met een afwijkende taal zal altijd omgeven zijn door een taal indicator, tenzij dit een menu-item of een link in de rechterbalk is.