Jaarverslag 2023 online

Het jaarverslag van de Rli dat vandaag is gepubliceerd, blikt terug op het werk van de raad in 2023. Het geeft een beknopt overzicht van de uitgebrachte adviezen, de doorwerking en de overige activiteiten.

cover jaarverslag 2023 met illustratie advies Elke regio telt!

In 2023 bracht de raad vijf adviezen uit:

  • Elke regio telt! Een nieuwe aanpak van verschillen tussen regio’s 
  • Goed water goed geregeld
  • Samen werken: kiezen voor toekomstbestendige bedrijventerreinen 
  • Weg van de wegwerpmaatschappij
  • De uitvoering aan zet: omgaan met belemmeringen bij de uitvoering van beleid voor de fysieke leefomgeving
Overige activiteiten

Naast de uitgebrachte adviezen publiceerde de raad het online magazine ‘Adviezen in beeld’. Dit is een visuele weergave van eerder uitgebrachte adviezen speciaal voor gekozen volksvertegenwoordigers. In het voorjaar werd er een editie gestuurd naar de gekozen leden van de Provinciale Staten en in het najaar werd dit nogmaals herhaald met de leden van de Tweede Kamer. Daarnaast heeft de raad eind 2023 ‘Systeemfalen in het leefomgevingsbeleid: een probleem verkenning’ gepubliceerd. In het Nederlandse beleid is een fors aantal opgaven in de leefomgeving geformuleerd, die samen op termijn het ruimtegebruik, de economie en de samenleving als geheel ingrijpend (kunnen) veranderen. Maatregelen om uitstoot van broeikasgassen terug te dringen, aanpassen aan klimaatverandering, tegengaan van vervuiling, bouwen van grote aantallen woningen, versterken van de natuur en gezond produceren van voedsel vragen allen om ingrijpende keuzes voor een toekomstbestendig Nederland. In 2024 komt er een vervolg op deze verkenning de vorm van een advies.

Lees het jaarverslag 2023