Nieuws

29 nieuwsberichten

Adviesraden over vermaatschappelijking en burgerbetrokkenheid

18 December 2012 - Negen adviesraden hebben zich tot de ministerraad gewend met een brief over vermaatschappelijking en burgerparticipatie. Zij hebben daar eerder over geadviseerd vanuit hun eigen perspectief. Het bevorderen van burgerbetrokkenheid en vermaatschappelijking vraagt dat de rijksoverheid systematisch nagaat of zij wel voldoende gebruik maakt van de vitaliteit van de samenleving en van de kennis en…

Toekomst van de stad - discussieavond in Pakhuis de Zwijger

18 December 2012 - Op 10 december jl. vond een discussieavond plaats over de toekomst van de stad in Pakhuis de Zwijger, Amsterdam. Aan de hand van drie essays uit de bundel die de Rli heeft laten schrijven ter voorbereiding van het komende advies ‘Toekomst van de stad‘, werden verschillende thema’s belicht en met mensen uit de praktijk van de stad bediscussieerd. Pieter Hooimeijer, raadslid en voorzitter van de…

Vermaatschappelijking in het fysieke domein

22 November 2012 - In opdracht van de Rli heeft Bart Swanenvleugel het essay 'Vermaatschappelijking in het fysieke domein' geschreven.

Toekomst stad: Uitnodiging discussie Pakhuis de Zwijger

22 November 2012 - Op 10 december organiseert Pakhuis de Zwijger in samenwerking met Rli de discussie 'De toekomst van de Stad'.

Co Verdaas staatssecretaris Landbouw in nieuw kabinet

8 November 2012 - Co Verdaas is sinds 5 november 2012 staatssecretaris Economische Zaken. Verdaas wordt de komende vier jaar verantwoordelijk voor landbouw en natuur. Hij heeft afscheid genomen als lid van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur.

Achtergrondrapporten advies ‘Natuur en landschap’

6 November 2012 - Ter voorbereiding van het advies ‘Natuur en landschap’ heeft de raad een aantal kennisvragen uitgezet met als doel bestaande kennis bij elkaar te brengen en toegankelijk te maken. De vragen hebben betrekking op het natuurbeheer zelf, de maatschappelijke context waarbinnen natuurbeleid en natuurbeheer tot stand komen en op economische aspecten.

Conferentie ‘Keep moving, towards sustainable mobility’

12 October 2012 - Op 11 oktober 2012 vond de conferentie ‘Keep moving, towards sustainable mobility’ plaats in de haven van Rotterdam.

'Member states in top gear' study of CE Delft

11 October 2012 - Rli Chairman Henry Meijdam presented the findings of a comparative study of European policy which is entitled ‘Member states in top gear, opportunities for national policies to reduce GHG emissions in transport’ (pfd, 2 Mb).

Essay boek Keep moving, towards sustainable mobility

11 October 2012 - Ter gelegenheid van de conferentie presenteert de Rli het boek Keep Moving, Towards Sustainable Mobility. Dit boek met prikkelende essays van alle sprekers, een column van Bas Haring en interviews met drie CEO’s van multinationationals kunt u bestellen bij de uitgever van het boek Eleven international publishing.  Editor van het boek is Bert van Wee.Preview boek Keep Moving,…

Foto live feed Conferentie Keep moving, towards sustainable mobility

11 October 2012 - 11 oktober 2012 - Foto's van de conferentie zijn te volgen via http://photodispatch.nl/gallery/rli/U kunt de conferentie ook volgen via Twitter, @raadrli, gebruik #EeacRli.