Toekomst stad: Uitnodiging discussie Pakhuis de Zwijger

Op 10 december organiseert Pakhuis de Zwijger in samenwerking met Rli de discussie 'De toekomst van de Stad'.

foto gracht en huizen in Amsterdam

Pakhuis de Zwijger en de Raad voor de leefomgeving en de infrastructuur brengen in dit programma de praktijk en de theorie van de stad van toekomst bij elkaar. Justus Uitermark, Martijn de Waal en Frans Soeterbroek schreven alle drie een essay ter voorbereiding van het komende Rli-advies 'Toekomst van de stad'. Zij gaan in gesprek met spelers uit de stad om te zoeken naar de concrete implicaties van hun ideeën voor Amsterdam. De centrale vraag die op tafel ligt is hoe zelforganiserende gemeenschappen in de stad democratische legitimiteit aan hun initiatief kunnen geven. Hoe kunnen zij bijvoorbeeld minder daadkrachtige groepen meenemen in wat ze doen door het gebruik van sociale media en openbare plekken? Maar ook, hoe kunnen bestuurders het publieke karakter van taken die ze uit handen hebben gegeven alsnog waarborgen?

Uitnodiging voor het programma 10 december in Pakhuis de Zwijger

Meer informatie over het komende Rli-advies Toekomst van de stad

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur heeft ter voorbereiding van het advies ‘Toekomst van de stad’ deskundigen uit verschillende vakgebieden gevraagd een essay te schrijven.

Lees de essays met bijdragen van onder andere: (Pdf, 713 Kb)

Justus Uitermark De zelforganiserende stad
Martijn de Waal Digitale stad: nieuwe media en stedelijke openbaarheid
Frans Soeterbroek Een lichte kijk op de sturing van de stad