Nieuws

40 nieuwsberichten

Werkprogramma 2020-2021 is vastgesteld

12 December 2019 - Op 10 december 2019 is het werkprogramma aangeboden aan de Tweede Kamer. Het werkprogramma kent naast de lopende onderwerpen uit de vorige werkprogramma's, vijf nieuwe thema's.

Conferentie Verbindend Verduurzamen – 26 maart 2020

10 December 2019 - Op 26 maart 2019 organiseert de Rli de conferentie Verbindend Verduurzamen. Denk en doe mee!

Jongerenparticipatie in klimaatbeleid: Nederland deelt ervaringen op COP25

10 December 2019 - Op maandag 9 december 2019 vond de workshop Meaningful Youth Participation plaats tijdens de klimaatconferentie COP25 in Madrid.

Advies ‘Naar een duurzame economie‘ uitgebracht

10 December 2019 - Op 10 december 2019 heeft de Rli zijn advies 'Naar een duurzame economie' uitgebracht.

Jongerenparticipatie op de klimmaattop COP25

5 December 2019 - Junior-raadslid Sybren Bosch neemt deel aan de workshop jongerenparticipatie COP25

Rli brengt advies uit over de transitie naar een duurzame economie

7 November 2019 - Op 10 december 2019 brengt de Rli zijn advies ‘Naar een duurzame economie: overheidssturing op transities.’ uit.

De website van de Rli is vernieuwd

7 November 2019 - De Rli heeft zijn website vernieuwd. De vormgeving is aangepast zodat de informatie over onze adviezen, de onderwerpen waar wij aan werken helderder en overzichtelijker gepresenteerd wordt.

Kabinetsreactie op advies: Europees landbouwbeleid: inzetten op kringlooplandbouw

7 November 2019 - In de kamerbrief (30 oktober 2019) geeft minister Carola Schouten van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) haar reactie op het advies van de Rli: Europees landbouwbeleid: inzetten op kringlooplandbouw.

Verslag van de presentatie van advies ‘Waardevol toerisme: onze leefomgeving verdient het’

15 October 2019 - Op donderdag 12 september 2019 presenteerde de Rli zijn advies tijdens een publieke bijeenkomst in Den Haag

Verslag van de werkconferentie Regio 2050: Werken aan een duurzame toekomst

15 October 2019 - Op 11 september 2019 organiseerde de Rli een werkconferentie in het Muntgebouw in Utrecht. Aanleiding was de Rli-verkenning ‘De som der delen’ over de aanpak van samenvallende duurzaamheidsopgaven in de regio.