Jongerenparticipatie op de klimmaattop COP25

Op maandag 9 december 2019 neemt Sybren Bosch, junior-raadslid Rli, deel aan de workshop Meaningful Youth Participation op COP25. In Nederland werken veel jongerenorganisaties aan een duurzame wereld en effectief klimaatbeleid. Jongeren laten hun stem steeds duidelijker horen. Maar jongerenparticipatie bij discussies over en het opstellen van klimaatbeleid blijkt in veel landen nog lastig. Tijdens de COP25 wordt een workshop georganiseerd over hoe jongeren te betrekken bij het klimaatbeleid. Doel van de workshop is om aan de hand van Nederlandse voorbeelden in gesprek te gaan met de internationale deelnemers en jongeren te inspireren om daadwerkelijk aan de slag te gaan.

portretfoto Sybren Bosch

Programma

Sprekers bij de workshop zijn:

 • Sigrid Kaag (minister Ontwikkelingssamenwerking & Buitenlandse Handel) deelt haar visie rondom jongerenparticipatie in klimaatbeleid, wereldwijd.
 • Marcel Beukeboom (klimaatgezant) deelt zijn ervaringen met jongerenparticipatie vanuit zijn huidige rol, en gaat in op de bijdrage die jongeren naar zijn ervaring kunnen leveren.
 • Eefke van de Wouw (jongerenvertegenwoordiger Duurzame Ontwikkeling) deelt haar ervaringen, inclusief de verschillen tussen diverse landen en de potentie die zij nog ziet.

Voorbeelden

In Nederland zijn er verschillende initiatieven waarbij jongeren worden betrekken. De Nederlandse voorbeelden – de deelnemende organisaties – worden als handvat gebruikt bij de workshop.

 • YES-DC, young professional network in de energiesector
 • Nationale Jeugdraad (NJR), koepelorganisatie van alle jongeren in Nederland
 • Jongeren Klimaatbeweging (JKB), brede jongerenbeweging rondom klimaatbeleid
 • Klimaat- en Energiekoepel (KEK), koepel die jongerenstem brengt in Klimaatakkoord
 • Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli), strategische adviescollege voor regering en parlement op het brede domein van de fysieke leefomgeving. De raad heeft drie junior-raadsleden aangesteld, die bijdragen aan hun advieswerk
 • Studenten voor Morgen (Morgen), het landelijk studentennetwerk voor een duurzame toekomst
 • Jongeren Milieu Actief (JMA), de jongerenorganisatie van Milieudefensie en Nederlandse tak van Young Friends of the Earth
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken, de klimaatgezant als formele vertegenwoordiging vanuit het Rijk

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sybren Bosch sybrenbosch@gmail.com