Werkprogramma 2020-2021 is vastgesteld

Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) heeft het Rli-werkprogramma voor de periode 2020-2021 op 10 december 2019 mede namens de bewindslieden van BZK, EZK en LNV en de Minister voor Milieu en Wonen aangeboden aan de Tweede Kamer. Het werkprogramma geeft een overzicht van de adviestrajecten, de laatste stand van zaken en de planning.

illustratie van radertjes die in elkaar grijpen

De raad heeft de ambitie om in de komende jaren bij te dragen aan het versnellen van de noodzakelijke transities in het brede veld van de fysieke leefomgeving. Vanwege de sterke onderlinge verbondenheid van de uitdagingen in de fysieke leefomgeving zullen de meeste adviezen van de raad zich uitstrekken over de grenzen van de vier departementen in het fysieke domein. 

Een aantal onderwerpen uit voorgaande werkprogramma’s loopt door in 2020:

-    Gevaarlijke stoffen (werkprogramma 2019-2020)
-    Vitale bodem (werkprogramma 2019-2020)
-    Digitalisering (werkprogramma 2018-2019)
-    Conferentie inclusieve transities (werkprogramma 2019-2020)

De vijf nieuwe thema’s die de raad oppakt zijn:
-    De sociale stad
-    Internationale bereikbaarheid per spoor
-    Veenweidegebied, de casus Groene Hart
-    Biodiversiteitsherstel in de openbare ruimte
-    Waterstofeconomie

Lees het Werkprogramma 2020-2021 met een korte uitwerking van de onderwerpen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met algemeen secretaris Ron Hillebrand, ron.hillebrand@rli.nl