Jongerenparticipatie in klimaatbeleid: Nederland deelt ervaringen op COP25

Op maandag 9 december 2019 vond de workshop Meaningful Youth Participation plaats tijdens de klimaatconferentie COP25 in Madrid. Steeds meer jongeren van over de hele wereld willen een ambitieus klimaatbeleid en willen dat mede vormgeven. De piek in wereldwijde CO2-emissies is nog niet in zicht en de urgentie van klimaatverandering wordt steeds meer gevoeld. De workshop had als doel om aan de hand van Nederlandse voorbeelden in gesprek te gaan met de internationale deelnemers en jongeren te inspireren om daadwerkelijk aan de slag te gaan. Sybren Bosch, junior-raadslid Rli, nam deel aan de workshop.

foto van deelnemers aan de workshop jongerenparticipatie COP25 in Madrid

 “Jongeren zijn de voornaamste reden dat ik nog hoop heb om het klimaatprobleem op te lossen,” zo stelde Kitty van der Heijden, directeur-generaal internationale samenwerking van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. “We hebben nog vijf jaar de tijd om het tij te keren en wereldwijde temperatuurstijging te beperken tot anderhalve graad. Mijn generatie gaat de verandering niet brengen.” Serieuze jongerenparticipatie is dus cruciaal.

“We moeten een manier vinden om jongeren niet alleen nationaal, maar ook internationaal structureel te betrekken. Het symbolisch uitnodigen van jongeren is daarin niet genoeg: het moet gaan om een inhoudelijke bijdrage,” aldus Eefke van de Wouw, VN Jongerenvertegenwoordiger Duurzame Ontwikkeling namens Nederland. “En het is aan ons als jongeren om beleidsmakers te helpen om te laten zien hoe dat kan.” Of, zoals Zachary Makanya (Kenia) het samenvatte: “We need the youth of today for the future of tomorrow!”

Lees de gezamenlijke bijdrage van de zeven Nederlandse deelnemende organisaties

Bekijk de video ‘Youth Participation in Climate Policy | Experiences from the Netherlands’

Voor meer informatie over de workshop kunt u contact opnemen met Sybren Bosch sybrenbosch@gmail.com