Rli brengt advies uit over de transitie naar een duurzame economie

Op 10 december 2019 brengt de Rli zijn advies ‘Naar een duurzame economie: overheidssturing op transities.’ uit.

fabrieksschoorstenen met windmolens op de achtergrond

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) neemt het advies in ontvangst. Het rapport bevat adviezen over hoe de rijksoverheid kan sturen op de transitie naar een duurzame economie.

Over het advies

De raad heeft wetenschappelijke inzichten over de rol van de overheid bij transities toegepast op drie actuele dossiers: de energietransitie, de grondstoffentransitie en de voedseltransitie. Op basis daarvan formuleert de raad aandachtspunten en aanbevelingen over hoe de overheid visievorming en doelbepaling kan inzetten om transities te sturen, hoe de overheid om dient te gaan met de spanning tussen gevestigde belangen en nieuwe ontwikkelingen, de verschillende instrumenten van de overheid en hoe die in te zetten om de transitiedoelen te realiseren en over de rolverdeling tussen overheid, maatschappelijke partijen én de samenleving in brede zin bij de transities.

Lees meer over het advies ‘Naar een duurzame economie: overheidssturing op transities

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met Luc Boot, projectleider, luc.boot@rli.nl