Nieuws

38 nieuwsberichten

Debat ‘Stuur op de metropool!’ - verslag

19 December 2013 - Het verslag van het debat 'Stuur op de metropool!' dat op 16 december 2013 plaatsvond in Amsterdam is nu beschikbaar via de Rli-website. Vereniging Deltametropool en de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur organiseerden samen dit debat over governance en internationale concurrentiekracht in metropolitane regio's naar aanleiding van het Rli-advies 'Sturen op samenhang'.

Aanbieding advies ‘Langer zelfstandig, een gedeelde opgave van wonen, zorg en welzijn’

19 December 2013 - Op 23 januari 2014 presenteert de raad zijn briefadvies 'Langer zelfstandig, een gedeelde opgave van wonen, zorg en welzijn'. Minister Blok van Wonen en Rijksdienst en staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zullen het advies in ontvangst nemen.

Start advies Ruimtelijke economische structuurversterking

5 December 2013 - De raad is gestart met een advies over de ruimtelijke economische structuurversterking. Zes jaar na het begin van de financiële crisis in 2007 kennen Nederland en veel andere landen nog steeds geen (sterke) economische groeicijfers. Wat betekent dit voor de Nederlandse economische structuur?

Uitnodiging debatbijeenkomst Stuur op de Metropool!

28 November 2013 - Op 16 december vindt de discussieavond 'Stuur op de metropool' plaats over governance en internationale concurrentiekracht in metropolitane regio's. Vereniging Deltametropool en de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) nodigen u uit voor dit debat dat zij samen organiseren naar aanleiding van het Rli-advies 'Sturen op Samenhang, governance in de metroplitane regio Schiphol/Amsterdam'.

Jaarconferentie European Environment and Sustainable Development Advisory Councils (EEAC)

28 November 2013 - Op vrijdag 18 oktober vond de 21ste jaarconferentie plaats van het netwerk van European Environment and Sustainable Development Advisory Councils (EEAC). Verraste vorig jaar de Rli met de conferentie 'Keep moving towards sustainable mobility' dit jaar stond Natural Resources Wales (NRW) aan de lat. Met het thema 'Ecosystems for people, environment and economy' zette de Welsh man een…

Kabinetsreactie op het advies 'Onbeperkt houdbaar'

13 November 2013 - De reactie van het kabinet op het advies 'Onbeperkt houdbaar, naar een robuust natuurbeleid' (mei 2013) is opgenomen in de Kamerbrief, (31 oktober 2013) van de staatssecretaris Dijksma (EZ) over de tussenbalans van het natuurbeleid. Zij ziet het advies als een belangrijke ondersteuning van de ontwikkelingen in het natuurbeleid.

Advies ‘Duurzame keuzes bij de toepassing van het Europees landbouwbeleid in Nederland’

31 October 2013 - Vandaag heeft de raad zijn briefadvies 'Duurzame keuzes bij de toepassing van het Europees landbouwbeleid in Nederland' aangeboden aan staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken. De raad concludeert in zijn advies dat regering en parlement Europees landbouwgeld gericht moeten inzetten voor innovatie en verduurzaming van boerenbedrijven. Alleen zo kan een gezonde toekomst voor de Nederlandse…

Debat ‘De (on)zekerheden in woningbehoefteramingen’

30 October 2013 - Het verslag van het debat over de (on)zekerheden in woningbehoefteramingen dat op 13 september jl. werd gehouden in Utrecht is nu beschikbaar via de Rli-website. De Rli organiseerde deze bijeenkomst op verzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Aan de orde kwamen zowel de huidige praktijk van vervaardiging en gebruik van de prognoses als ook mogelijkheden om…

Alderstafel Schiphol voorbeeld van regionaal arrangement

9 October 2013 - Het advies 'Sturen op samenhang' over governance in de metropolitane regio Schiphol/Amsterdam geeft richting aan een nieuwe rol en verantwoordelijkheid van het Rijk. Het nieuwe Aldersadvies 'Accoord luchtvaartsector, omwonenden en overheden' is een mooi voorbeeld van een regionaal arrangement. Het toont wat er moet en wat er kan gebeuren in de regio.

Presentatie Advies ‘Nederlandse logistiek 2040: designed to last’

7 October 2013 - Vandaag heeft de Rli zijn advies 'Nederlandse logistiek 2040: designed to last' tijdens een symposium in Den Haag gepresenteerd. De raad concludeert in zijn advies dat de economische groei kan worden bevorderd door ander logistiek beleid. Als de logistiek goed inspeelt op nieuwe trends kunnen economische kansen worden verzilverd.