Debat ‘Stuur op de metropool!’ - verslag

Het verslag van het debat 'Stuur op de metropool!' dat op 16 december 2013 plaatsvond in Amsterdam is nu beschikbaar via de Rli-website. Vereniging Deltametropool en de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur organiseerden samen dit debat over governance en internationale concurrentiekracht in metropolitane regio's naar aanleiding van het Rli-advies 'Sturen op samenhang'.

Foto impressie van de discussie met de zaal

Debat

Aanleiding van het debat vormde het Rli-advies 'Sturen op samenhang'. Pieter Hooimeijer (Rli) gaf een korte toelichting en benadrukte het belang om het oude model van beleidsconcurrentie met de focus op tegenstellingen te verlaten. Start vanuit de vraag 'wat heb ik toe te voegen' en ga op zoek naar combinaties van belangen en werk samen.

Bart Vink (Ministerie van IenM) en Martijn van Vliet (gemeente Amsterdam) gaven hierop een reactie. Jaap Modder plaatste het advies in internationaal vergelijkend perspectief. De discussie met de zaal, bestuurders, bewoners en betrokken professionals was levendig. Het gevoel van urgentie voor samenwerking werd breed gedeeld. De voorzitter van de vereniging Deltametropool, Leen Verbeek, sloot het debat af met de opmerking dat als we tot goede samenwerking willen komen we geen belemmeringen moeten opwerpen maar ons moeten verdiepen in de motieven van de ander.

Lees het hele verslag van het debat Stuur op de metropool! (Pdf, 968 Kb)

Bekijk de foto's van het debat

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Yvette Oostendorp, projectleider, yvette.oostendorp@rli.nl