Kabinetsreactie op het advies 'Onbeperkt houdbaar'

De reactie van het kabinet op het advies 'Onbeperkt houdbaar, naar een robuust natuurbeleid' (mei 2013) is opgenomen in de Kamerbrief, (31 oktober 2013) van de staatssecretaris Dijksma (EZ) over de tussenbalans van het natuurbeleid. Zij ziet het advies als een belangrijke ondersteuning van de ontwikkelingen in het natuurbeleid.

luchtfoto stad en overgang buitengebied

De staatssecretaris presenteert haar visie op het versterken van de natuur zelf en de 'natuurlijke kracht' in de samenleving langs vijf sporen:

  1. een robuust natuurnetwerk realiseren
  2. soortbescherming door conditieverbetering
  3. agrarisch natuurbeheer in een streekgerichte aanpak
  4. natuur verweven met maatschappelijk profijt en economische groei
  5. het zelforganiserend vermogen benutten

Daarmee volgt zij grotendeels de aanbevelingen uit het advies, zij het iets anders gegroepeerd. Zo streeft zij naar een robuust natuurnetwerk met extra hectares, verbeterde watercondities en herstelbeheer. Zij heeft daarbij, evenals de raad, geen statisch eindbeeld voor ogen, maar wil ruimte bieden aan natuurlijke ontwikkelingen en nieuwe inzichten.

Op het onderdeel agrarisch natuurbeleid heeft de staatssecretaris eerder dit jaar gereageerd: Kamerbrief , 6 juni 2013 over het nieuwe stelsel agrarisch natuurbeheer.

Lees de Kamerbrief d.d. 31 oktober 2013 Vooruit met natuurbeleid – tussenbalans (pdf, 96 Kb)

Lees de Kamerbrief d.d. 6 juni 2013 over het nieuwe stelsel agrarisch natuurbeheer (pdf, 52,5 Kb)

Voor meer informatie over dit advies kunt u contact opnemen met Hannah Koutstaal, projectleider, hannah.koutstaal@rli.nl