Nieuws

30 nieuwsberichten

Inventarisatie stand van denken en doen rond energietransitie

18 December 2017 - Op 18 december heeft de Rli de kennisnotitie ‘Energietransitie en leefomgeving’ uitgebracht. De energietransitie vormt een belangrijke uitdaging voor het nieuwe kabinet. Een transitie die niet zonder gevolgen zal zijn voor onze leefomgeving. De Rli heeft ter voorbereiding op zijn werkprogramma 2018 de laatste stand van denken en doen geïnventariseerd rond een aantal onderwerpen binnen de…

Adviesraden pleiten voor brede blik op erfgoed

18 December 2017 - Op 18 december 2017 hebben Rli en de Raad voor Cultuur (RvC) het gezamenlijke advies uitgebracht: Brede blik op erfgoed; over de wisselwerking tussen erfgoed en transities in de leefomgeving. De raden bepleiten in hun advies om bij erfgoed niet alleen te kijken naar het monument zelf, maar vooral naar de betekenis en de toegevoegde waarde ervan voor de omgeving. Verschuif de focus, kortom, van ‘…

Aankondiging advies ‘Brede blik op erfgoed'

14 December 2017 - Op 18 december 2017 brengen de Rli en de Raad voor Cultuur (RvC) op verzoek van de minister van OCW een gezamenlijk advies uit over de consequenties van de vele transities en ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving voor het erfgoedbeleid. Klimaatadaptatie, energietransitie, stedelijke groei en krimp, schaalvergroting in de landbouw, ontkerkelijking en dergelijke zullen de leefomgeving sterk…

Advies Mainports voorbij start bij Amsterdamse politieke debat over de toekomst van Schiphol en de haven

4 December 2017 - Op maandag 18 december 2017 geeft Jan Jaap de Graeff, voorzitter Rli, een introductie op het advies ‘Mainports voorbij’ bij de start van het verkiezingsdebat van de Amsterdamse politiek over de toekomst van Schiphol en de haven. Hij zoomt hierbij in op de betekenis van de lucht- en zeehaven voor de groei van de Nederlandse economie. 

Magazine of the EEAC Conference October 2017

30 November 2017 - Now online: The magazine of the EEAC Conference October 2017! The EEAC Network celebrated its 25th Annual Conference in Maastricht, the Netherlands, with an extraordinary event entitled ‘Towards the 2030 Agenda and beyond: European cooperation within a new citizens–science–policy interface’. The members of the EEAC board are very pleased to present the conference magazine. The magazine…

Creatieve sessies over de gezonde stad laten kracht van ontwerp zien

17 November 2017 - In september 2017 organiseerde de Rli twee creatieve sessies over ‘De stad als gezonde leefomgeving’, in het kader van een adviestraject over dit onderwerp. In deze sessies werden, onder leiding van ontwerpbureaus, oplossingen verkend voor de gezonde stad aan de hand van drie steden: Eindhoven, Zwolle en Rotterdam. Deelnemers waren, naast de ontwerpbureaus en Rli, onder anderen stedenbouwkundigen…

Samen kunnen we zoveel méér

16 November 2017 - UN Sustainable Development Transition Forum, Korea, 30 oktober-1 november 2017 - Presentatie Sybren Bosch junior-raadslid Rli: “Stel je voor, een wereld zonder honger en armoede. Waar mensen in vrede leven, iedereen gelijk aan elkaar. Waar alle randvoorwaarden duurzame ontwikkeling stimuleren, en alle activiteiten die daar niet aan bijdragen, worden belast of verboden. Stel je voor."  

Aftermovie en foto impressie EEAC-jaarconferentie Maastricht oktober 2017

14 November 2017 - Bekijk nu alvast de sfeerimpressie van de 25ste jaarconferentie van de Europese koepel van nationale duurzaamheidsraden (EEAC): Towards the 2030 Agenda for Sustainable Development and beyond: European cooperation within a new citizens–science–policy interface.

Reactie VNG aan minister IenM op advies 'Grond voor gebiedsontwikkeling'

31 October 2017 - De VNG heeft in een brief aan de minister van IenM haar reactie gegeven op het advies ‘Grond voor gebiedsontwikkeling; Instrumenten voor grondbeleid in een energieke samenleving’. De VNG onderstreept in haar reactie de conclusie van de Rli dat het grondbeleid beter moet aansluiten op de Omgevingswet. Ze licht deze reactie toe aan de hand van de aanbevelingen uit het advies. In meeste…

Nieuwe relatie tussen wetenschap en beleid nodig om duurzaamheidsdoelen 2030 Agenda te halen

16 October 2017 - Op 12 oktober 2017 vond in Maastricht de 25ste jaarconferentie van de Europese koepel van nationale duurzaamheidsraden (EEAC) plaats: Towards the 2030 Agenda for Sustainable Development and beyond: European cooperation within a new citizens–science–policy interface.