Advies Mainports voorbij start bij Amsterdamse politieke debat over de toekomst van Schiphol en de haven

Op maandag 18 december 2017 geeft Jan Jaap de Graeff, voorzitter Rli, een introductie op het advies ‘Mainports voorbij’ bij de start van het verkiezingsdebat van de Amsterdamse politiek over de toekomst van Schiphol en de haven. Hij zoomt hierbij in op de betekenis van de lucht- en zeehaven voor de groei van de Nederlandse economie.