Creatieve sessies over de gezonde stad laten kracht van ontwerp zien

In september 2017 organiseerde de Rli twee creatieve sessies over ‘De stad als gezonde leefomgeving’, in het kader van een adviestraject over dit onderwerp. In deze sessies werden, onder leiding van ontwerpbureaus, oplossingen verkend voor de gezonde stad aan de hand van drie steden: Eindhoven, Zwolle en Rotterdam. Deelnemers waren, naast de ontwerpbureaus en Rli, onder anderen stedenbouwkundigen en ruimtelijke ordenaars van de betreffende gemeenten, medewerkers van GGD en kennisinstellingen.

foto samen schetsen

De sessies leverden een diversiteit aan oplossingen op, van het laagste schaalniveau (de ‘kleinste korrel’, een gezonde schoolomgeving) tot het stadsniveau. Boodschap: verbind de diverse schaalniveaus met elkaar, in plaats van de huidige focus op wijkniveau. Opvallend was dat alle aanwezigen uitgingen van verdichting; doe dat wel op een gezonde manier. En zorg dat verdichting niet een ontwikkeling voor ‘the happy few’ wordt, dus dat er in binnensteden niet vooral gebouwd wordt voor de hogere inkomens.

Mobiliteit was bij elke stad een issue: barrièrewerking van infrastructuur, de dominante rol van de auto in de openbare ruimte. Dit leidde tot aandacht voor verbinding (tussen gebieden en plekken), en tot het aansprekende motto: loopbare buurt, fietsbare stad. Gedurende de sessies kwamen nog tal van creatieve oplossingen voorbij, van pantoffelpaden (Marco.broekman) tot pioniers als middel (Posad), en een ‘Brainport health trust’ (Marco.broekman).

‘Highway to health’, Marco.Broekman

De resultaten van de creatieve sessies worden meegenomen in het advies van de Rli over de stad als gezonde leefomgeving, dat naar verwachting april 2018 zal uitkomen.

Bekijk de rapportages van de ontwerpbureaus:

Lees meer over het advies

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lianne van Duinen, projectleider, Lianne.vanduinen@rli.nl