Samen kunnen we zoveel méér

UN Sustainable Development Transition Forum, Korea, 30 oktober-1 november 2017 - Presentatie Sybren Bosch junior-raadslid Rli:

“Stel je voor, een wereld zonder honger en armoede. Waar mensen in vrede leven, iedereen gelijk aan elkaar. Waar alle randvoorwaarden duurzame ontwikkeling stimuleren, en alle activiteiten die daar niet aan bijdragen, worden belast of verboden. Stel je voor."
 

Sybren Bosch speecht op de UN sustainble Development Transition Forum , Korea, October 2107

"Het realiseren van zo’n wereld vraagt echter om een lange-termijn perspectief, dat verder gaat dan compromissen en gevestigde belangen. Het betrekken van jongeren in besluitvorming kan daaraan bijdragen.” Sybren Bosch, junior-raadslid van de Rli, nam afgelopen week deel aan het UN Sustainable Development Transition Forum in Incheon, Korea. Hij sprak over de rol van jongeren in het realiseren van de SDG’s (Sustainable Development Goals, duurzame ontwikkelingsdoelen vanuit de VN). “Er zijn al veel succesvoorbeelden rondom het betrekken van jongeren bij besluitvorming. Het geeft nieuwe energie aan traditionele processen. Het gaat voorbij aan gevestigde belangen. En helpt om besluitvorming daadwerkelijk meer te richten op de langere termijn.” Het betrekken van junior-raadsleden bij de Rli was tijdens het Forum een van de genoemde voorbeelden.

Van elkaar leren rondom implementatie van de SDG’s stond centraal tijdens het Forum. Uit themasessies over nationaal beleid, stedelijke ontwikkeling en financiering blijkt dat veel landen de SDG’s tot kern van hun ontwikkelingsagenda hebben gemaakt. Ontwikkelingslanden kijken naar Europa als voorbeeld om zich aan op te trekken. “Maar is een kopie van Europa de wereld waar we van dromen?”

De urgentie van klimaatverandering – en daaraan gerelateerd voedselproductie, zeespiegelstijging, extreem weer en vluchtelingen – neemt iedere dag verder toe. Dat vraagt om meer gedurfde besluitvorming. “Iedereen hier heeft een passie voor duurzame ontwikkeling,” aldus Sybren. “Daarmee is het aan ons om die durf te tonen. Het betrekken van jongeren helpt daarbij. Maar zeker niet alleen jongeren: het gaat om diversiteit. Vrouwen. Mensen uit minderheden. Mensen met een andere culturele achtergrond. Zij zitten niet aan tafel als enige besluitvormers, maar als wereldburgers die dromen van een betere wereld. Samen kunnen we zoveel méér!”

Over het UN Sustainable Development Transition Forum

Het Sustainable Development Transition Forum is een dialoog met zo’n 150 deelnemers van landen over de hele wereld. Het Forum, dat een initiatief is van de UN Organisation for Sustainable Development, vindt jaarlijks plaats. Daarmee is het een tussentijdse dialoog tussen de jaarlijkse bijeenkomsten van het High Level Political Forum (HLPF), het platform dat vanuit de VN de voortgang van de Sustainable Development Goals (SDG’s) bewaakt.

Naast Sybren Bosch namen ook jongerenvertegenwoordigers uit Korea (Karen Cho) en Nigeria (Adamu Musa-Zekeri) deel aan het Forum.

Hun gezamenlijke statement is hier te lezen.