Nieuws

60 nieuwsberichten

De Rli is gestart met advies Sturen op ruimte

14 December 2020 - Nederland staat voor omvangrijke ruimtelijke opgaven, zoals de woningbouwopgave, de energietransitie en de omslag naar kringlooplandbouw. Bieden de nieuwe nationale kaders van Omgevingswet en Nationale Omgevingsvisie genoeg houvast om die opgaven aan te pakken?

De Rli is gestart met advies ‘Perspectieven landbouwers’

14 December 2020 - Huidige verdienmodellen van boeren gaan vaak niet samen met de verwezenlijking van een duurzame landbouw. Wat is nodig vanuit de verschillende schakels in de keten om economische perspectieven te bieden aan boeren?

Werkprogramma 2021-2022 is vastgesteld

7 December 2020 - Programmering van de onderwerpen voor de periode 2021-2022

Essay over circulaire bouweconomie

30 November 2020 - Het essay ‘The digital potential in creating a circular construction economy' ter voorbereiding van het advies over digitalisering en de transitie naar een duurzame samenleving staat nu online.

Rli is gestart met advies ‘Integraal afwegen bij bereikbaarheidsopgaven’

19 November 2020 - Hoe kan de transitie naar een toekomstbestendige en integrale afweging van bereikbaarheidsopgaven worden gerealiseerd? Op verzoek van De Tweede Kamer brengt de raad hierover een advies uit.

Essay ‘Digitalisering en de transitie naar een duurzame samenleving - Perspectief vanuit het mobiliteitsdomein’

19 November 2020 - Het essay over mobiliteit ter voorbereiding van het advies over digitalisering en de transitie naar een duurzame samenleving staat nu online.

Online presentatie van advies ‘Toegang tot de stad op 15 oktober 2020 gemist?

12 November 2020 - De gehele livestream is terug te zien evenals de aparte delen met de presentatie van de analyse en aanbevelingen en de bijdragen van de gasten.

Essays over de samenhang tussen digitalisering en duurzaamheidstransities in drie verschillende domeinen: energie, mobiliteit en circulaire bouweconomie

12 November 2020 - De raad heeft enkele deskundigen gevraagd om te reflecteren op de samenhang tussen digitalisering en duurzaamheidstransities. Het eerste essay ‘Waardevol digitaliseren voor de energietransitie’ staat nu online.

Kabinetsreactie advies: ‘De bodem bereikt?!’

12 November 2020 - Op 30 oktober 2020 stuurde minister Schouten van LNV, de kabinetsreactie op het Rli-advies ‘De bodem bereikt?!' naar de Tweede Kamer.

Krijn Poppe benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau

9 November 2020 - Op 4 november ontving Krijn Poppe economisch onderzoeker bij de Wageningen University & Research (WUR) de onderscheiding Officier in de Orde van Oranje Nassau.