Essay over circulaire bouweconomie

Het essay ‘The digital potential in creating a circular construction economy' van Paul W Chan, Catherine De Wolf and Alexander Koutamanis van de Technische Universiteit Delft staat nu online. Ter voorbereiding van zijn advies over digitalisering en de transitie naar een duurzame samenleving – heeft de Rli enkele deskundigen gevraagd om in een essay te reflecteren op de samenhang tussen digitalisering en duurzaamheidstransities in drie verschillende domeinen: energie, mobiliteit en circulaire bouweconomie. In de essays komen zaken aan bod als de ontwikkeling van digitale platformen, de veranderende invloed en rol van de overheid en de borging van publieke waarden. Dit is het derde en tevens laatste essay.

foto van een deel van een toetsenbord met entertoets en afbeelding weegschaal

De transitie naar een circulaire economie is een van de grote, mondiale opgaven waar we voor staan om onze samenleving te verduurzamen. In het realiseren van die opgave is de bouw een cruciale sector. We moeten uiteindelijk een circulaire bouweconomie creëren. Daarvoor zijn tot op heden twee strategieën: zo min mogelijk slopen en op een radicaal andere manier bouwen. In dit essay beschouwen de auteurs deze twee strategieën in het licht van de verregaande digitalisering van de bouwsector en onderzoeken ze de potentie van digitale technologieën om bij te dragen aan het realiseren van de circulaire bouweconomie van de toekomst.

Lees het essay 'The digital potential in creating a circular construction economy' - Paul W Chan, Catherine De Wolf and Alexander Koutamanis -Technische Universiteit Delft (230 Kb)

Lees het essay ‘Digitalisering en de transitie naar een duurzame samenleving - Perspectief vanuit het mobiliteitsdomein’ - Carlo van de Weijer Eindhoven - AI Systems Institute

Lees het essay ‘Waardevol digitaliseren voor de energietransitie’ - Eef Masson, Romy Dekker & Rinie van Est - Rathenau Instituut

Lees meer over het advies 'Digitalisering en de transitie naar en duurzame samenleving’

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met projectleider Bart Swanenvleugel, bart.swanenvleugel@rli.nl