Essay ‘Digitalisering en de transitie naar een duurzame samenleving - Perspectief vanuit het mobiliteitsdomein’

De Rli heeft - ter voorbereiding van zijn advies over digitalisering en de transitie naar een duurzame samenleving - enkele deskundigen gevraagd om in een essay te reflecteren op de samenhang tussen digitalisering en duurzaamheidstransities in drie verschillende domeinen: energie, mobiliteit en circulaire bouweconomie. In de essays komen zaken aan bod als de ontwikkeling van digitale platformen, de veranderende invloed en rol van de overheid en de borging van publieke waarden. De serie bestaat uit drie essays.

foto van een deel van een toetsenbord met entertoets en afbeelding weegschaal

Het tweede essay ‘Digitalisering en de transitie naar een duurzame samenleving - Perspectief vanuit het mobiliteitsdomein’ van Carlo van de Weijer staat nu online. Carlo van de Weijer is directeur van het Eindhoven AI Systems Institute aan de Technische Universiteit Eindhoven Hij concludeert in zijn essay dat digitalisering een enorm potentieel heeft tot verduurzamen van mobiliteit. Dat potentieel is groter naarmate marktpartijen meer handelingsvrijheid hebben. Maar tegelijkertijd brengt dat risico’s rondom privacy, monopolisering en andere mogelijke uitwassen met zich mee, zeker als platformen van grote wereldwijd opererende diensten de regie overnemen. Dat vraagt om de borging van publieke belangen door de overheid, waarbij gezocht wordt naar een evenwicht tussen aan de ene kant faciliteren en aan de andere kant reguleren. Dat is een complexe opgave, die enorme inspanning en kennis over platformen en marktmodellen vergt.

Lees het essay ‘Digitalisering en de transitie naar een duurzame samenleving - Perspectief vanuit het mobiliteitsdomein’ - Carlo van de Weijer Eindhoven - AI Systems Institute

Lees het eerste essay ‘Waardevol digitaliseren voor de energietransitie’ - Eef Masson, Romy Dekker & Rinie van Est - Rathenau Instituut

Lees meer over het advies Digitalisering en de transitie naar en duurzame samenleving’

Het laatste essay over het domein circulaire bouweconomie volgt eind november.

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met projectleider Bart Swanenvleugel; bart.swanenvleugel@rli.nl