Rli is gestart met advies ‘Integraal afwegen bij bereikbaarheidsopgaven’

Hoe kan de transitie naar een toekomstbestendige en integrale afweging van bereikbaarheidsopgaven worden gerealiseerd? Beleidskeuzes over bereikbaarheid hangen steeds sterker samen met andere opgaven in de leefomgeving en digitale vormen van bereikbaarheid worden steeds meer gemeengoed. Dat vraagt om een integrale afweging bij het maken van keuzes over beleid en investeringen. Op verzoek van De Tweede Kamer brengt de raad hierover een advies uit.

Een grote groep mensen die allemaal op weg zijn om hun bestemming te bereiken

Centraal in het advies staat de vraag: hoe kan een meer integrale afweging van bereikbaarheidsopgaven en –oplossingen worden gerealiseerd; wat zijn daarbij de belangrijkste belemmeringen voor instituties in het algemeen en de Tweede Kamer in het bijzonder, en hoe kunnen die belemmeringen worden weggenomen?

De raad verwacht dit briefadvies begin 2021 uit te brengen.

Lees meer over het advies ‘Integraal afwegen bij bereikbaarheidsopgaven’

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Luc Boot, projectleider, luc.boot@rli.nl of 06 1057 7495.