Nieuws

45 nieuwsberichten

Save the date - Publieksbijeenkomst over advies ‘Geef richting, maak ruimte!’

17 December 2021 - Op dinsdag 1 februari 2022, van 09:30 uur tot 12:00 uur, organiseert de Rli een online bijeenkomst over zijn advies ‘Geef richting, maak ruimte!’.

Werkprogramma 2022-2023 is vastgesteld

16 December 2021 - Minister Visser (IenW) heeft het Rli-werkprogramma vastgesteld en op 14 december 2021 mede namens de bewindslieden van BZK, EZK en LNV aangeboden aan de Tweede Kamer.

Onderzoek – Hoe denken Nederlanders over natuur

16 December 2021 - Ter voorbereiding van zijn advies ‘Herijking natuurbeleid’ heeft de Rli onderzoek laten doen naar de natuuropvattingen van Nederlanders en naar hun bekendheid met het natuurbeleid.

Rli brengt advies ‘Boeren met toekomst’ uit

2 December 2021 - Bij de realisatie van een duurzame landbouw ligt de nadruk op dit moment sterk op het saneren van boerenbedrijven (opkopen, onteigenen) en op het uitvaardigen van steeds gedetailleerdere voorschriften over hoe er moet worden geboerd. De Rli vindt dat gelijktijdig ook en sterker moet worden ingezet op de boerenondernemers die binnen de randvoorwaarden van duurzaamheid kunnen en willen doorgaan. De overheid moet hen onderdeel van de oplossing laten zijn, door ze zelf verantwoordelijk te maken voor het realiseren van een toekomstbestendig bedrijf.

Rli neemt evaluatie Omgevingswet op zich

30 November 2021 - De Rli heeft op verzoek van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) besloten op te treden als onafhankelijke evaluatiecommissie voor de Omgevingswet.

Rli biedt op 2 december 2021 het advies ‘Boeren met toekomst’ aan

23 November 2021 - De landbouw in Nederland moet verduurzamen. Dit vergt een transitie die forse impact heeft op de bedrijfsvoering van boeren. Het advies zoekt het antwoord op de vraag welk overheidsbeleid boerenondernemers helpt, om binnen de duurzaamheidsgrenzen, hun toekomst vorm te geven.

Advies ‘Geef richting, maak ruimte!’ uitgebracht

23 November 2021 - Op 23 november 2021 bracht de Rli zijn advies ‘Geef richting, maak ruimte!’ uit. Het advies is aangeboden aan de bewindspersonen van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Economische Zaken en Klimaat (EZK), Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Invitation online Conference Digital Transformation for a SustainableAnthropocene: Ethical, Green and Inclusive

16 November 2021 - The EEAC Annual Conference 2021 (17-19 November) will focus on the digital transformation within a European context, and the issues and opportunities it raises for sustainable development.

Rli brengt op 23 november 2021 zijn advies ‘Geef richting, maak ruimte!' uit

28 October 2021 - Nederland staat voor omvangrijke ruimtelijke opgaven, zoals de woningbouwopgave, de energietransitie en de omslag naar kringlooplandbouw. Bieden de nieuwe nationale kaders van Omgevingswet en Nationale Omgevingsvisie genoeg houvast om die opgaven aan te pakken?

Joris van den Boom nieuw junior-raadslid

28 October 2021 - Joris van den Boom is sinds 1 oktober 2021 het nieuwe junior-raadslid bij de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur.