Rli brengt advies ‘Boeren met toekomst’ uit

Bij de realisatie van een duurzame landbouw ligt de nadruk op dit moment sterk op het saneren van boerenbedrijven (opkopen, onteigenen) en op het uitvaardigen van steeds gedetailleerdere voorschriften over hoe er moet worden geboerd. De Rli vindt dat gelijktijdig ook en sterker moet worden ingezet op de boerenondernemers die binnen de randvoorwaarden van duurzaamheid kunnen en willen doorgaan. De overheid moet hen onderdeel van de oplossing laten zijn, door ze zelf verantwoordelijk te maken voor het realiseren van een toekomstbestendig bedrijf. Dit schrijft de Rli in zijn advies ‘Boeren met toekomst’, dat op 2 december 2021 is aangeboden aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Het toekomstbeeld van een akkerbouwer - loonwerker

Er is voor dit alles nieuw overheidsbeleid nodig. Boeren moeten binnen duurzaamheidsgrenzen perspectief hebben. Om als boer te kunnen ondernemen moet ten minste aan drie voorwaarden worden voldaan: duidelijkheid over de eisen die aan hun bedrijf worden gesteld, vrijheid om te bepalen hoe zij aan die eisen kunnen voldoen en een goed hanteerbaar systeem voor controle en handhaving. Hiervoor geeft de Rli zes aanbevelingen.

Lees het persbericht ‘Biedt toekomstperspectief aan duurzaam boeren’

Lees meer over het advies ‘Boeren met toekomst’

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met projectleider nicole.van.buren@rli.nl 06 1017 2005.