Save the date - Publieksbijeenkomst over advies ‘Geef richting, maak ruimte!’

De Rli organiseert op dinsdagochtend 1 februari 2022, van 09:30 uur tot 12:00 uur, een online publieksbijeenkomst over zijn advies ‘Geef richting, maak ruimte!’.

foto met op de voorgrond weiland met koeien en op de achtergrond woningen in aanbouw

Wat wordt de inzet van de nieuwe minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening? Hoe kan hij of zij het beste richting geven aan de grote ruimtelijke opgaven? Over deze en andere vragen gaat dagvoorzitter Ruben Maes in gesprek met Jantine Kriens (raadslid Rli) en Erik Jan van Kempen (programma-directeur-generaal Omgevingswet bij het ministerie van BZK). Stedenbouwkundige Riek Bakker zal vanuit haar rijke ervaring met gebiedsontwikkeling reflecteren op het Rli-advies en de benodigde vervolgstappen. Zij put daarbij uit haar nieuwe boek ‘De ruimte van Riek’, waarin zij een vurig pleidooi houdt voor integraal en interdisciplinair handelen bij de aanstaande verbouwing van Nederland.

Over het advies

Nederland staat voor grote maatschappelijke opgaven rond klimaat, energie, wonen, natuur en landbouw. Deze opgaven moeten alle ruimtelijk een plek krijgen. Daardoor zal het aanzien van Nederland flink veranderen. De Rli concludeert in zijn advies dat er meer richting van het kabinet nodig is, en meer uitvoeringskracht bij provincies en gemeenten om van deze ruimtelijke verbouwing een succes te maken. Welke stappen zijn hiervoor nodig?

Doet u mee?

De Rli gaat hierover graag met u in gesprek. Doe mee en noteer dinsdagochtend 1 februari 2022 alvast in uw agenda. We hopen dat u erbij bent!

Binnenkort volgt nadere informatie over het interactieve programma met sprekers en deelsessies onder leiding van Jeanet van Antwerpen (raadslid Rli), Caspar van den Berg (hoogleraar Bestuurskunde) en Joks Janssen (praktijkhoogleraar Brede welvaart in de regio). Dan kunt u zich ook aanmelden voor de bijeenkomst.

Lees meer over het advies ‘Geef richting, maak ruimte!’

Voor meer informatie over de bijeenkomst kunt u contact opnemen met Sonja Middendorp sonja.middendorp@rli.nl of Lianne van Duinen lianne.vanduinen@rli.nl: