Onderzoek – Hoe denken Nederlanders over natuur

Hoe denken Nederlanders over de natuur? Krijgt de natuur de aandacht die het nodig heeft? En wat is de rol van de overheid? Ter voorbereiding van zijn advies ‘Herijking natuurbeleid’ heeft de Rli I&O Research gevraagd onderzoek te doen naar de natuuropvattingen van Nederlanders en naar hun bekendheid met het natuurbeleid.

jong meisje in de natuur, blaast naar de zaadjes van de paardenbloem

Uit het onderzoek blijkt dat het overgrote deel van de Nederlanders natuur van groot belang vindt. De meest genoemde redenen daarvoor zijn de positieve effecten van de natuur op de gezondheid, het feit dat je van de natuur kunt genieten en het belang van de natuur voor opgroeiende kinderen. Er zijn ook zorgen over de natuur. Voor acht op de tien mensen is het tamelijk tot zeer waarschijnlijk dat plant- en diersoorten verdwijnen uit Nederland en eenzelfde hoeveelheid mensen vindt dat erg. Gevraagd naar prioriteiten voor het overheidsbeleid, onderstrepen mensen de samenhang die bestaat tussen natuur, klimaat, milieu en biodiversiteit: als mensen beter zijn voor het milieu, zal het beter gaan met het klimaat, wat uiteindelijk de natuur en de biodiversiteit ten goede komt.

Het onderzoek, uitgevoerd in maart 2021, bestond uit een online enquête, die is uitgezet onder een representatieve groep van 2.250 mensen in Nederland van 18 jaar en ouder. Aansluitend heeft de Rli via groepsgesprekken bepaalde onderwerpen verder uitgediept. De resultaten gebruikt de Rli in zijn advies over herijking natuurbeleid dat in het eerste kwartaal van 2022 uitkomt.

Meer informatie

Lees meer over het advies ‘Herijking natuurbeleid’

Lees het rapport ‘Natuuropvattingen in Nederland’, I&O Research in opdracht van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Yvette Oostendorp, projectleider, yvette.oostendorp@rli.nl of 06 27020642.