Rli brengt op 23 november 2021 zijn advies ‘Geef richting, maak ruimte!' uit

Op 23 november 2021 brengt de Rli zijn advies ‘Geef richting, maak ruimte!’ uit. Nederland staat voor ingrijpende maatschappelijke opgaven rond klimaat, energie, wonen en landbouw die ruimtelijk hun beslag moeten krijgen. Daarmee staat het Nederlandse land(schap) aan de vooravond van een ingrijpende verbouwing. Tegelijkertijd zijn het nationale beleid en de regels voor de fysieke leefomgeving in Nederland sterk in beweging. Is het huidige ruimtelijke beleid, met de kaders van de Nationale Omgevingsvisie en de Omgevingswet, voldoende toegerust voor het aanpakken van de grote ruimtelijke opgaven in de fysieke leefomgeving? Erik Jan van Kempen, programma-directeur-generaal Omgevingswet, zal het advies namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) op 23 november 2021 in ontvangst nemen. Het advies wordt ook aangeboden aan de staatssecretaris van BZK en de bewindspersonen van EZK, IenW, en LNV.

afbeelding van Kerkeiland, Maassluis van boven.

Het advies brengt de grote ruimtelijke opgaven met elkaar in verband en richt zich naast integraliteit op ontwerpkracht, burgerbetrokkenheid, uitvoeringskracht en brede welvaart. De opgaven van deze tijd bieden de kans Nederland duurzamer, toekomstbestendiger, mooier en aantrekkelijker te maken. De Rli doet daartoe zes aanbevelingen.

Lees meer over het advies ‘Geef richting, maak ruimte!’

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met Lianne van Duinen, projectleider, lianne.vanduinen@rli.nl of 06 15369330.