Advies ‘Duurzame keuzes bij de toepassing van het Europees landbouwbeleid in Nederland’

Vandaag heeft de raad zijn briefadvies 'Duurzame keuzes bij de toepassing van het Europees landbouwbeleid in Nederland' aangeboden aan staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken. De raad concludeert in zijn advies dat regering en parlement Europees landbouwgeld gericht moeten inzetten voor innovatie en verduurzaming van boerenbedrijven. Alleen zo kan een gezonde toekomst voor de Nederlandse landbouw worden veiliggesteld.

Foto akker en grasland

De raad geeft in zijn advies aan hoe regering en parlement de beschikbare beleidsruimte kan benutten om de Nederlandse samenleving en de Nederlandse land- en tuinbouw te versterken en te verduurzamen.

Infographics

Ter illustratie bij het advies zijn drie infographics gemaakt. De eerste infographic geeft in vogelvlucht de veranderingen weer in het Europees landbouwbeleid. In de andere twee zijn de hoofdaanbevelingen van de Rli gevisualiseerd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hannah Koutstaal, projectleider, via hannah.koutstaal@rli.nl

Lees het persbericht 'Europees landbouwgeld gericht inzetten voor innovatie boerenbedrijf'

Bekijk de infographics:

  1. De veranderingen in het Europees landbouwbeleid (GLB) in vogelvlucht (pdf, 15.3Mb)
  2. Kwaliteit-management-tool voor vergroening en verduurzaming (pdf, 3,4 Mb)
  3. Zet een deel van de hectaretoeslag in op versterken innovatie en verduurzaming (pdf, 2,9 Mb)