Achtergrondrapporten advies ‘Natuur en landschap’

Ter voorbereiding van het advies ‘Natuur en landschap’ heeft de raad een aantal kennisvragen uitgezet met als doel bestaande kennis bij elkaar te brengen en toegankelijk te maken. De vragen hebben betrekking op het natuurbeheer zelf, de maatschappelijke context waarbinnen natuurbeleid en natuurbeheer tot stand komen en op economische aspecten.

foto landschap met koeien