Nieuws

323 nieuwsberichten

Samen kunnen we zoveel méér

16 november 2017 - UN Sustainable Development Transition Forum, Korea, 30 oktober-1 november 2017- Presentatie Sybren Bosch junior-raadslid Rli: “Stel je voor, een wereld zonder honger en armoede. Waar mensen in vrede leven, iedereen gelijk aan elkaar. Waar alle randvoorwaa ...

Aftermovie en foto impressie EEAC-jaarconferentie Maastricht oktober 2017

14 november 2017 - Bekijk nu alvast de sfeerimpressie van de 25ste jaarconferentie van de Europese koepel van nationale duurzaamheidsraden (EEAC): Towards the 2030 Agenda for Sustainable Development and beyond: European cooperation within a new citizens–science–policy inter ...

Reactie VNG aan minister IenM op advies 'Grond voor gebiedsontwikkeling'

31 oktober 2017 - De VNG heeft in een brief aan de minister van IenM haar reactie gegeven op het advies ‘Grond voor gebiedsontwikkeling; Instrumenten voor grondbeleid in een energieke samenleving’. De VNG onderstreept in haar reactie de conclusie van de Rli dat het grondbe ...

Nieuwe relatie tussen wetenschap en beleid nodig om duurzaamheidsdoelen 2030 Agenda te halen

16 oktober 2017 - Op 12 oktober 2017 vond in Maastricht de 25ste jaarconferentie van de Europese koepel van nationale duurzaamheidsraden (EEAC) plaats: Towards the 2030 Agenda for Sustainable Development and beyond: European cooperation within a new citizens–science–policy ...

Rli-symposium ‘Modernisering grondbeleid’

13 oktober 2017 - Op 9 oktober discussieerden ruim honderd professionals over de modernisering van het grondbeleid onder leiding van Rli-voorzitter Jan Jaap de Graeff. Aanleiding voor het symposium is het ontwerp van de Aanvullingswet grondeigendom en het Rli-advies ‘Grond ...

Lorike Hagdorn overleden

13 oktober 2017 - Lorike Hagdorn is op 9 oktober overleden. Zij was sinds augustus 2016 raadslid bij de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli).Wij hebben haar ervaren als een zeer betrokken, enthousiast en collegiaal lid van onze raad. Op zoek naar de balans tus ...

Uitstel werkprogramma 2018-2019

26 september 2017 - Door de demissionaire status van het kabinet en de lopende formatie heeft de Rli zijn Werkprogramma 2018-2019 uitgesteld. In het najaar start de raad met de inventarisatie van de advieswensen met de nieuwe bewindslieden van IenM, EZ en BZK. Het kabinet za ...

Rli gaat advies uitbrengen over vitale processen

24 augustus 2017 - De Rli brengt begin 2018 het advies uit ‘Sturen op veerkracht van vitale processen’. Nederland staat voor grote en urgente duurzaamheidsopgaven zoals de energietransitie, het sluiten van grondstoffenketens en klimaatadaptatie. Deze transities hebben de ko ...

Uitnodiging symposium Modernisering grondbeleid – 9 oktober 2017 Den Haag

24 augustus 2017 - Op 9 oktober 2017 organiseert de Rli het symposium ‘Modernisering grondbeleid’. Aanleiding is het recent verschenen Rli-advies ‘Grond voor gebiedsontwikkeling; instrumenten voor grondbeleid in een energieke samenleving’. De raad adviseert hierin over de i ...

Adviesaanvraag over erfgoedbeleid

24 Juli 2017 - De minister van OCW heeft de Rli en de Raad voor Cultuur (RvC) gevraagd advies uit te brengen over een toekomstbestendig erfgoedbeleid. Diverse transitieopgaven (rondom klimaat, energie en bevolking) zullen onze leefomgeving sterk gaan beïnvloeden. Welke ...

Pagina's