Nieuws

328 nieuwsberichten

Adviesraden pleiten voor brede blik op erfgoed

nieuws
18 december 2017 - Op 18 december 2017 hebben Rli en de Raad voor Cultuur (RvC) het gezamenlijke advies uitgebracht: Brede blik op erfgoed; over de wisselwerking tussen erfgoed en transities in de leefomgeving. De raden bepleiten in hun advies om bij erfgoed niet alleen te ...

Aankondiging advies ‘Brede blik op erfgoed'

nieuws
14 december 2017 - Op 18 december 2017 brengen de Rli en de Raad voor Cultuur (RvC) op verzoek van de minister van OCW een gezamenlijk advies uit over de consequenties van de vele transities en ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving voor het erfgoedbeleid. Klimaatadaptat ...

Advies Mainports voorbij start bij Amsterdamse politieke debat over de toekomst van Schiphol en de haven

nieuws
4 december 2017 - Op maandag 18 december 2017 geeft Jan Jaap de Graeff, voorzitter Rli, een introductie op het advies ‘Mainports voorbij’ bij de start van het verkiezingsdebat van de Amsterdamse politiek over de toekomst van Schiphol en de haven. Hij zoomt hierbij in op de ...

Magazine of the EEAC Conference October 2017

nieuws
30 november 2017 - Now online: The magazine of the EEAC Conference October 2017! The EEAC Network celebrated its 25th Annual Conference in Maastricht, the Netherlands, with an extraordinary event entitled ‘Towards the 2030 Agenda and beyond: European cooperation within a ne ...

Creatieve sessies over de gezonde stad laten kracht van ontwerp zien

nieuws
17 november 2017 - In september 2017 organiseerde de Rli twee creatieve sessies over ‘De stad als gezonde leefomgeving’, in het kader van een adviestraject over dit onderwerp. In deze sessies werden, onder leiding van ontwerpbureaus, oplossingen verkend voor de gezonde stad ...

Samen kunnen we zoveel méér

nieuws
16 november 2017 - UN Sustainable Development Transition Forum, Korea, 30 oktober-1 november 2017- Presentatie Sybren Bosch junior-raadslid Rli: “Stel je voor, een wereld zonder honger en armoede. Waar mensen in vrede leven, iedereen gelijk aan elkaar. Waar alle randvoorwaa ...

Aftermovie en foto impressie EEAC-jaarconferentie Maastricht oktober 2017

nieuws
14 november 2017 - Bekijk nu alvast de sfeerimpressie van de 25ste jaarconferentie van de Europese koepel van nationale duurzaamheidsraden (EEAC): Towards the 2030 Agenda for Sustainable Development and beyond: European cooperation within a new citizens–science–policy inter ...

Reactie VNG aan minister IenM op advies 'Grond voor gebiedsontwikkeling'

nieuws
31 oktober 2017 - De VNG heeft in een brief aan de minister van IenM haar reactie gegeven op het advies ‘Grond voor gebiedsontwikkeling; Instrumenten voor grondbeleid in een energieke samenleving’. De VNG onderstreept in haar reactie de conclusie van de Rli dat het grondbe ...

Nieuwe relatie tussen wetenschap en beleid nodig om duurzaamheidsdoelen 2030 Agenda te halen

nieuws
16 oktober 2017 - Op 12 oktober 2017 vond in Maastricht de 25ste jaarconferentie van de Europese koepel van nationale duurzaamheidsraden (EEAC) plaats: Towards the 2030 Agenda for Sustainable Development and beyond: European cooperation within a new citizens–science–policy ...

Rli-symposium ‘Modernisering grondbeleid’

nieuws
13 oktober 2017 - Op 9 oktober discussieerden ruim honderd professionals over de modernisering van het grondbeleid onder leiding van Rli-voorzitter Jan Jaap de Graeff. Aanleiding voor het symposium is het ontwerp van de Aanvullingswet grondeigendom en het Rli-advies ‘Grond ...