Nieuws

325 nieuwsberichten

Voorstudie Kadaster naar eigendomsverhoudingen op de woningmarkt

29 mei 2019 - Op verzoek van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur heeft het Kadaster onderzoek uitgevoerd naar de rol van investeerders op de woningmarkt. Aanleiding voor het rapport is dat in nieuwsberichten vaak wordt geschreven over het opkopen van woninge ...

Advies ‘Europees landbouwbeleid: inzetten op kringlooplandbouw’

22 mei 2019 - Op 22 mei 2019 heeft de Raad voor leefomgeving en infrastructuur zijn advies ‘Europees landbouwbeleid: inzetten op kringlooplandbouw’ aangeboden aan minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De minister heeft de ambitie om in Neder ...

Rli-jaarverslag 2018 nu online

14 mei 2019 - Het jaarverslag 2018 staat nu online en geeft een compact overzicht van de uitgebrachte adviezen van de Rli en de doorwerking. In 2018 bracht de raad zeven adviezen uit: 1.  ‘Stroomvoorziening onder digitale spanning’ 2. ‘Duurzaam en gezond’ 3. ‘De stad a ...

Aankondiging advies ‘Europees landbouwbeleid: inzetten op kringlooplandbouw’

13 mei 2019 - Op 22 mei 2019 brengt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) zijn advies ‘ Europees landbouwbeleid: inzetten op kringlooplandbouw’ uit. Op verzoek van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit adviseert de raad over hoe de herzien ...

Kabinetsreactie op advies 'De stad als gezonde habitat: gezondheidswinst door omgevingsbeleid'

9 mei 2019 - Op 25 april 2019 heeft het kabinet zijn reactie op het advies 'De stad als gezonde habitat: gezondheidswinst door omgevingsbeleid' naar de Tweede Kamer gestuurd. De reactie op het advies is positief. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkr ...

Rli start met advies ‘Veilig omgaan met gevaarlijke stoffen in de leefomgeving’

2 mei 2019 - Er zijn in de samenleving zorgen over de effecten van gevaarlijke stoffen op de gezondheid en de veiligheid van mensen en op de biodiversiteit. Waar de concentraties van veel stoffen in de leefomgeving dalen, neemt tegelijk het aantal stoffen toe en ontst ...

Publicatie advies ‘Luchtvaartbeleid: een nieuwe aanvliegroute’

18 april 2019 - Op 18 april 2019 heeft de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur zijn advies ‘Luchtvaartbeleid: een nieuwe aanvliegroute’ aangeboden aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Met dit advies wil de raad een bijdrage leveren aan de nieuwe Lucht ...

Ron Hillebrand benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

28 maart 2019 - Ron Hillebrand, algemeen secretaris Rli, nam op 27 maart 2019 afscheid als Statenlid namens de PvdA bij de provincie Zuid Holland. Voor zijn jarenlange inzet ontving hij een koninklijke onderscheiding. Hij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau ...

Rli brengt op 18 april 2019 advies uit over luchtvaartbeleid

28 maart 2019 - Op 18 april 2019 brengt de Rli zijn advies ‘Luchtvaartbeleid: een nieuwe aanvliegroute’ uit. Met dit advies, dat de Rli op verzoek van de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) opstelt, wil de raad een bijdrage leveren aan de totstandkoming van ...

Vacature- De Rli is op zoek naar een adviseur

28 maart 2019 - Voor de versterking van het secretariaat zoekt de Rli een adviseur die breed inzetbaar is op uiteenlopende adviesonderwerpen. Sta jij aan het begin van je carrière en wil je vanuit een frisse blik meedenken over vraagstukken op gebieden als landbouw, wone ...

Pagina's