Nieuws

321 nieuwsberichten

Kabinetsreactie op advies 'De stad als gezonde habitat: gezondheidswinst door omgevingsbeleid'

9 mei 2019 - Op 25 april 2019 heeft het kabinet zijn reactie op het advies 'De stad als gezonde habitat: gezondheidswinst door omgevingsbeleid' naar de Tweede Kamer gestuurd. De reactie op het advies is positief. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkr ...

Rli start met advies ‘Veilig omgaan met gevaarlijke stoffen in de leefomgeving’

2 mei 2019 - Er zijn in de samenleving zorgen over de effecten van gevaarlijke stoffen op de gezondheid en de veiligheid van mensen en op de biodiversiteit. Waar de concentraties van veel stoffen in de leefomgeving dalen, neemt tegelijk het aantal stoffen toe en ontst ...

Publicatie advies ‘Luchtvaartbeleid: een nieuwe aanvliegroute’

18 april 2019 - Op 18 april 2019 heeft de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur zijn advies ‘Luchtvaartbeleid: een nieuwe aanvliegroute’ aangeboden aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Met dit advies wil de raad een bijdrage leveren aan de nieuwe Lucht ...

Ron Hillebrand benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

28 maart 2019 - Ron Hillebrand, algemeen secretaris Rli, nam op 27 maart 2019 afscheid als Statenlid namens de PvdA bij de provincie Zuid Holland. Voor zijn jarenlange inzet ontving hij een koninklijke onderscheiding. Hij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau ...

Rli brengt op 18 april 2019 advies uit over luchtvaartbeleid

28 maart 2019 - Op 18 april 2019 brengt de Rli zijn advies ‘Luchtvaartbeleid: een nieuwe aanvliegroute’ uit. Met dit advies, dat de Rli op verzoek van de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) opstelt, wil de raad een bijdrage leveren aan de totstandkoming van ...

Vacature- De Rli is op zoek naar een adviseur

28 maart 2019 - Voor de versterking van het secretariaat zoekt de Rli een adviseur die breed inzetbaar is op uiteenlopende adviesonderwerpen. Sta jij aan het begin van je carrière en wil je vanuit een frisse blik meedenken over vraagstukken op gebieden als landbouw, wone ...

Verkenning 'De som der delen': duurzaamheidsopgaven kunnen regio impuls geven

26 maart 2019 - Op 26 maart 2019 bracht de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) zijn verkenning uit over samenvallende opgaven in de regio ’De som der delen’. Nederland moet verduurzamen. Onze energievoorziening, ons voedselsysteem en onze economie zullen de ...

Betrek burgers bij de toekomst van het landschap

19 maart 2019 - Het landschap staat onder druk, veel Nederlanders maken zich zorgen over de toekomst van het landschap. Terecht agendeerden verschillende partijen de zorgen over het landschap in de afgelopen weken in het licht van de komende provinciale statenverkiezinge ...

Verslag van bijeenkomst over de overgang naar schone energie in de gebouwde omgeving- 7 februari 2019

4 maart 2019 - Hoe krijgen we voor elkaar dat alle woningen in ons land binnen afzienbare tijd worden verwarmd zonder CO2-uitstoot? Die vraag lag op tafel tijdens de drukbezochte conferentie op 7 februari 2019 in Den Haag. De Rli organiseerde deze bijeenkomst naar aanle ...

Aankondiging ‘De som der delen: verkenning samenvallende opgaven in de regio’

15 februari 2019 - Op 26 maart 2019 brengt de Rli zijn verkenning ‘De som der delen’ uit over de samenvallende nationale duurzaamheidsopgaven in de regio. De duurzaamheidsopgaven manifesteren zich vaak tegelijkertijd op regionaal niveau. De raad richt zich in deze verkennin ...

Pagina's