Save the date: bijeenkomst ‘De uitvoering aan zet’ op 13 maart aanstaande

Hoewel er op tal van terreinen beleidsdoelen en maatregelen zijn geformuleerd, worden deze vaak niet, of niet op tijd, gerealiseerd. Plannen zijn er volop, maar er komt in de praktijk niet veel van terecht. Hoe komen we tot een betere realisatie van plannen in de praktijk?

Aanleg bekabeling- riolering in een straat

Kom hierover met de Rli en collega’s uit beleid en uitvoering in gesprek tijdens de bijeenkomst op woensdagmiddag 13 maart. Meer informatie volgt, reserveer alvast deze datum om erbij te kunnen zijn. 

Lees meer over het advies ‘De uitvoering aan zet: omgaan met belemmeringen bij de uitvoering van beleid in de fysieke leefomgeving’ 

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met de projectleider Tim Zwanikken uitvoeringskracht@rli.nl  of 06 5287 4404.