Foto’s aanbiedingsbijeenkomst advies ‘Goed gefundeerd: advies om te komen tot een nationale aanpak funderingsproblematiek’

Om te voorkomen dat de funderingsproblematiek ontaardt in een funderingscrisis stelt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in zijn advies ‘Goed gefundeerd’ een nationale aanpak funderingsproblematiek voor. Het advies is op donderdag 29 februari 2024 in ontvangst genomen door de demissionaire ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Infrastructuur en Waterstaat.

Foto raadslid en commissievoorzitter Jantine Kriens