Rli-advies 'Goed gefundeerd' onjuist geïnterpreteerd over kanaal Almelo – De Haandrik

Het artikel in het AD van vrijdag 1 maart, met de kop “Funderingscrisis op komst, topadviseur van regering: ‘Maar Twents kanaaldrama komt door ingrijpen’” suggereert dat de Rli van mening is dat de funderingsproblemen rond het kanaal Almelo – De Haandrik veroorzaakt zijn door ingrijpen van de provincie Overijssel. Deze suggestie is niet correct en ten onrechte wordt in het artikel geconcludeerd dat de Rli zich achter een groep critici op de uitgevoerde onderzoeken schaart. In het aangehaalde interview met NRC heeft Jantine Kriens (voorzitter raadscommissie Rli) aangegeven dat er vaak sprake is van een complex aan oorzaken waardoor het bewandelen van de juridische weg door bewoners geen makkelijk pad is. Daarbij is opgemerkt dat “Bij het kanaal Almelo-De Haandrik inderdaad sprake [was] van ingrijpen van derden, waar pandeigenaren niks aan konden doen.” Dat de problemen volgens de Rli door de overheid zijn veroorzaakt is een onjuiste suggestie, die tegengesteld is aan hetgeen wij in ons advies hebben vermeld op basis van de onderzoeksrapporten van Deltares en mevrouw Keijzer, namelijk “dat het graafwerk in het kanaal bij een deel van de schadegevallen één van de mogelijke oorzaken vormde, maar niet de enige.” Wij betreuren het dat het AD ons niet geraadpleegd heeft bij de totstandkoming van het betreffende artikel.