Nieuws

558 nieuwsberichten

Publieksbijeenkomst ‘Weg van de wegwerpmaatschappij’

11 January 2024 - Op 7 februari 2024 van 14.00 tot 17.30 uur organiseert de Rli in Den Haag een publieksbijeenkomst over zijn advies ‘Weg van de wegwerpmaatschappij’. U bent van harte uitgenodigd om de bijeenkomst bij te wonen en deel te nemen aan de discussie over het advies.

Rli publiceert verkenning ‘Systeemfalen in het leefomgevingsbeleid: een probleemverkenning’

21 December 2023 - Ter voorbereiding op het adviestraject ‘Systeemfalen’ dat de Rli in het voorjaar van 2024 opstart hebben wij verkend wat de drijvende krachten en oorzaken zijn achter het uitblijven van de gewenste resultaten. De raad publiceert op 21 december 2023 de verkenning ‘Systeemfalen in het leefomgevingsbeleid: een probleemverkenning’.

Rli brengt advies ‘De uitvoering aan zet: omgaan met belemmeringen bij de uitvoering van beleid in de fysieke leefomgeving’ uit

19 December 2023 - De uitvoering van het beleid voor de leefomgeving loopt achter. Daardoor worden urgente problemen niet opgelost. De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) roept het kabinet daarom op om de beleidsontwikkeling en de uitvoeringspraktijk veel beter met elkaar in balans te brengen. Dat doet de Rli in zijn advies ‘De uitvoering aan zet’, dat op 19 december is gepubliceerd.

Twaalf Rli-adviezen samengevat in een online magazine voor Tweede Kamerleden

14 December 2023 - De Tweede Kamerleden voor de periode 2023 - 2027 zijn geïnstalleerd en gestart met hun werk. Om hen te informeren over de adviezen die de Rli de afgelopen jaren heeft gegeven, hebben wij het online magazine ‘Adviezen in beeld’ samengesteld.

Rli geeft invulling aan nieuwe bestuurscultuur met advies over uitvoering leefomgevingsbeleid

7 December 2023 - Op 19 december 2023 brengt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) zijn advies ‘De uitvoering de baas: omgaan met belemmeringen bij de uitvoering van beleid voor de fysieke leefomgeving’ uit.

Rli brengt op Black Friday advies uit over het afbouwen van de wegwerpmaatschappij

24 November 2023 - In ons advies betogen we dat de transitie naar een duurzame en circulaire economie niet gaat lukken als we niet tegelijkertijd de bestaande wegwerpeconomie afbouwen.

Rli brengt op Black Friday advies ‘Weg van de wegwerpmaatschappij’ uit

24 November 2023 - De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) roept het kabinet op om de wegwerpmaatschappij te stoppen. Steeds meer producten belanden al na korte tijd bij het vuilnis. Dit gaat ten koste van arbeidsomstandigheden, klimaat en milieu.

Bijeenkomst advies ’Samen werken: kiezen voor toekomstbestendige bedrijventerreinen’

2 November 2023 - De Rli organiseert op donderdagmiddag 7 december van 14.00 -17.00 uur een bijeenkomst naar aanleiding van zijn onlangs verschenen advies Samen werken: kiezen voor toekomstbestendige bedrijventerreinen.

Rli brengt advies ‘Samen werken: kiezen voor toekomstbestendige bedrijventerreinen’ uit

31 October 2023 - Het Rijk moet doelen stellen voor de duurzaamheid van bedrijventerreinen. Georganiseerde samenwerking tussen bedrijven is cruciaal om deze doelen gezamenlijk te realiseren. Het Rijk moet dit stimuleren en uiteindelijk wettelijk verplichten. Eén en ander is ook in het belang van de bedrijven zelf.

Rli start advies over de nationale aanpak van funderingsproblematiek

16 October 2023 - Op 9 oktober 2023 heeft de demissionair Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de raad verzocht om op korte termijn advies uit te brengen over de Nationale aanpak funderingsproblematiek.