Nieuws

550 nieuwsberichten

Open deuren, dichte deuren. Middengroepen op de woningmarkt

30 May 2011 - Begin juni presenteren de raden een gemeenschappelijk advies over de middengroepen op de woningmarkt.

Toekomst ruimtelijk beleid

30 May 2011 - Op 8 juni 2011 publiceren de raden het briefadvies over de toekomst van het ruimtelijk beleid. In dit briefadvies adviseren de raden over het effectiever maken van de ruimtelijke ordening, in het licht van de voorgenomen decentralisatie.

Suggesties voor adviezen?

30 May 2011 - Om met zoveel mogelijk spelers in het veld feeling te krijgen nodigen de raden u uit om suggesties voor adviesonderwerpen door te geven.

Over belangen beleid en burgers, studie Raad VenW

30 May 2011 - Op 18 mei 2011 heeft de Raad voor Verkeer en Waterstaat, als afronding van zijn raadsperiode, de studie ‘Over belangen, beleid en burgers' uitgebracht.

Over belangen beleid en burgers

9 May 2011 - De raad voor Verkeer en Waterstaat heeft op 18 mei 2011 de publicatie ‘Over belangen beleid en burgers’ aangeboden.

Studie: Raad voor Verkeer en Waterstaat ‘Over belangen, beleid en burgers’

28 April 2011 - Als afronding van zijn raadsperiode publiceert de Raad voor Verkeer en Waterstaat op 18 mei 2011 zijn studie ‘Over belangen, beleid en burgers’.

Resultaat conferentie 'Maak ruimte voor vernieuwing'

28 February 2011 - Het resultaat van de conferentie ‘Maak ruimte voor vernieuwing', georganiseerd voor de jongste gemeenteraadsleden van Nederland over de fysieke inrichting van Nederland.

VROM-raad: Verkenning 'Ruimtelijke kwaliteit'

25 February 2011 - De VROM-raad heeft op 25 februari 2011 zijn verkenning 'Ruimtelijke kwaliteit' aangeboden aan minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu. De VROM-raad meent dat de aangekondigde herziening van het nationaal ruimtelijk beleid een uitmuntende kans is om ruimtelijke kwaliteit op de agenda te zetten.

Gezamenlijk werkprogramma 2011-2012

14 January 2011 - De drie raden hebben voor 2011-2012 een gezamenlijk werkprogramma opgesteld. Het werkprogramma geeft inzicht in de laatste stand van zaken en de planning van de adviestrajecten.

Nieuwe samenstelling raden

10 January 2011 - Op 1 januari liep de benoemingstermijn van de leden van de Raad voor verkeer en waterstaat (RVW) en de VROM-raad af. In afwachting van de behandeling van de instellingswet is voor beide raden de benoeming van drie leden verlengd.