Studie: Raad voor Verkeer en Waterstaat ‘Over belangen, beleid en burgers’

Als afronding van zijn raadsperiode publiceert de Raad voor Verkeer en Waterstaat op 18 mei 2011 zijn studie ‘Over belangen, beleid en burgers’.

Als afronding van zijn raadsperiode publiceert de Raad voor Verkeer en Waterstaat de studie ‘Over belangen, beleid en burgers’. Hierin geeft de raad aan welke lessen getrokken kunnen worden uit zijn eerdere adviezen, die van belang zijn voor het toekomstig beleid en de nieuw in te stellen raad voor de leefomgeving en infrastructuur. De raad wil hiermee een bijdrage leveren aan de publieke dialoog met het openbaar bestuur, bedrijfsleven en maatschappelijke partijen. Deze studie wordt op 18 mei 2011 uitgebracht. Voor informatie kunt u contact opnemen met bart.thorborg@rli.nl.