Gezamenlijk werkprogramma 2011-2012

De drie raden hebben voor 2011-2012 een gezamenlijk werkprogramma opgesteld. Het werkprogramma geeft inzicht in de laatste stand van zaken en de planning van de adviestrajecten.

Foto golfslag op zee

De drie raden, Raad voor het Landelijk Gebied, Raad voor Verkeer en Waterstaat en de VROM-raad hebben voor 2011-2012 een gezamenlijk werkprogramma opgesteld. Vooruitlopend op de voorgenomen fusie tot één raad voor de leefomgeving en infrastructuur werken de raden, sinds 1 januari 2010, nauw samen. Zij adviseren regering en parlement op het brede domein van de fysieke leefomgeving.