VROM-raad: Verkenning 'Ruimtelijke kwaliteit'

De VROM-raad heeft op 25 februari 2011 zijn verkenning 'Ruimtelijke kwaliteit' aangeboden aan minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu. De VROM-raad meent dat de aangekondigde herziening van het nationaal ruimtelijk beleid een uitmuntende kans is om ruimtelijke kwaliteit op de agenda te zetten.

De internationale concurrentiepositie van Nederland is gebaat bij een aantrekkelijke woonomgeving, bij veilige, gezonde en bereikbare werklandschappen, bij uitnodigende natuur van voldoende schaal en een goed aanbod van voorzieningen en recreatiemogelijkheden. De raad presenteert verschillende aanbeveling ter versterking en borging van ruimtelijke kwaliteit in planningsprocessen. De tekst van de verkenning is te downloaden via de site. In het voorjaar zal de verkenning als gedrukt rapport beschikbaar zijn.