Nieuws

558 nieuwsberichten

Foto’s aanbiedingsbijeenkomst advies ‘Goed gefundeerd: advies om te komen tot een nationale aanpak funderingsproblematiek’

6 March 2024 - Het advies is op donderdag 29 februari 2024 in ontvangst genomen door de demissionaire ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Infrastructuur en Waterstaat.

Werving leden voor de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

5 March 2024 - De minister van Infrastructuur en Waterstaat is gestart met de werving van nieuwe leden voor de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli).

Rli-advies 'Goed gefundeerd' onjuist geïnterpreteerd over kanaal Almelo – De Haandrik

5 March 2024 - Het artikel in het AD van vrijdag 1 maart, met de kop “Funderingscrisis op komst, topadviseur van regering: ‘Maar Twents kanaaldrama komt door ingrijpen’” suggereert dat de Rli van mening is dat de funderingsproblemen rond het kanaal Almelo – De Haandrik veroorzaakt zijn door ingrijpen van de provincie Overijssel. Deze suggestie is niet correct en ten onrechte wordt in het artikel geconcludeerd dat de Rli zich achter een groep critici op de uitgevoerde onderzoeken schaart.

Adviesraad in zijn vandaag verschenen advies: help huiseigenaren en huurders bij funderingsschade

29 February 2024 - Om te voorkomen dat de funderingsproblematiek ontaardt in een funderingscrisis stelt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in zijn advies ‘Goed gefundeerd: een nationale aanpak funderingsproblematiek' voor.

Kabinetsreactie op advies ‘Weg van de wegwerpmaatschappij’

21 February 2024 - Op 12 februari 2024 stuurde de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) de kabinetsreactie op het advies ‘Weg van de wegwerpmaatschappij’ naar de Tweede Kamer.

Jan Jacob van Dijk is benoemd tot nieuwe voorzitter Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

16 February 2024 - 16 februari 2024 – Jan Jacob van Dijk wordt de nieuwe voorzitter van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli).

Rli brengt advies uit over het voorkomen van een funderingscrisis

16 February 2024 - Op donderdag 29 februari 2024 brengt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) zijn advies ‘Goed gefundeerd: advies om te komen tot een nationale aanpak funderingsproblematiek’ uit.

Publieksbijeenkomst ‘Weg van de wegwerpmaatschappij’ gemist?

15 February 2024 - Wilt u de hoogtepunten van deze middag terugzien? De foto-impressie staat nu online op de Rli-website.

Uitnodiging – conferentie over advies ‘De uitvoering aan zet’

13 February 2024 - Op woensdag 13 maart 2024 organiseert de Rli in Utrecht een conferentie over zijn advies ‘De uitvoering aan zet’.

Werkprogramma 2024-2025 is vastgesteld

12 January 2024 - Minister Harbers van IenW heeft het Rli-werkprogramma 2024-2025 op 20 december 2023, mede namens de ministers van BZK, van EZK, van LNV en voor Klimaat en Energie, en de staatssecretarissen van IenW en Koninkrijksrelaties en Digitalisering (K&D) aangeboden aan de Tweede Kamer.