Nieuws

316 nieuwsberichten

Rli komt met ongevraagd advies over de overheidsrol in de verduurzaming van de energie-intensieve industrie

15 maart 2018 - De Rli neemt het initiatief voor een ongevraagd advies over de vraag welke rollen de rijksoverheid kan vervullen bij het realiseren van de transitie naar een duurzame economie en welke verhouding tussen overheid en markt daarbij past. De raad neemt de ene ...

Aankondiging advies over voedselbeleid ‘Duurzaam en gezond’

14 maart 2018 - Op 3 april presenteert de raad zijn advies ‘Duurzaam en Gezond: Samen naar een houdbaar voedselsysteem’. Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit neemt het advies in ontvangst. De klimaatopgave brengt de komende decennia grote veranderin ...

Uitnodiging aanbieding advies ‘De stad als gezonde habitat’- 18 april 2018

14 maart 2018 - Op 18 april 2018 presenteert de Rli zijn advies ‘De stad als gezonde habitat: gezondheidswinst door omgevingsbeleid’. Het advies wordt tijdens een publieke bijeenkomst in Den Haag overhandigd aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrel ...

Samenwerken in de mobiliteitswereld – essays ter voorbereiding op een advies over mobiliteit

1 maart 2018 - Twee essays ter voorbereiding op het advies over mobiliteit. Binnenkort brengt de Rli een advies uit over mobiliteit, naar verwachting in de tweede helft van april 2018. Dit advies gaat over het effectiever en duurzamer inzetten van de beschikbare financi ...

Annemieke Nijhof trekker ‘Mobiliteit’ bij Klimaatakkoord

27 februari 2018 - Annemieke Nijhof, lid van de Rli, neemt als onafhankelijk voorzitter van de sectortafel ‘Mobiliteit’ deel aan de besprekingen van het kabinet over het Klimaatakkoord met bedrijfsleven, maatschappelijke partijen en medeoverheden. Het Klimaatakkoord moet co ...

Aankondiging publicatie advies ‘Stroomvoorziening onder digitale spanning’

19 februari 2018 - Op 15 maart 2018 brengt de raad zijn advies ‘Stroomvoorziening onder digitale spanning’ uit. Dit advies komt voort uit een verzoek van de regering om te adviseren over de betrouwbaarheid van ‘vitale processen’ en richt zich op de nieuwe kwetsbaarheden in ...

Overhandiging advies ‘Brede blik op erfgoed’

15 februari 2018 - In de wrap-up bijeenkomst van ‘Erfgoed telt!’ overhandigde Rli-raadslid Co Verdaas op 25 januari 2017 het advies ‘Brede blik op erfgoed’ aan Barbera Wolfensberger, directeur-generaal Cultuur en Media van het ministerie van OCW. De minister van OCW heeft d ...

Inventarisatie stand van denken en doen rond energietransitie

18 december 2017 - Op 18 december heeft de Rli de kennisnotitie ‘Energietransitie en leefomgeving’ uitgebracht. De energietransitie vormt een belangrijke uitdaging voor het nieuwe kabinet. Een transitie die niet zonder gevolgen zal zijn voor onze leefomgeving. De Rli heeft ...

Adviesraden pleiten voor brede blik op erfgoed

18 december 2017 - Op 18 december 2017 hebben Rli en de Raad voor Cultuur (RvC) het gezamenlijke advies uitgebracht: Brede blik op erfgoed; over de wisselwerking tussen erfgoed en transities in de leefomgeving. De raden bepleiten in hun advies om bij erfgoed niet alleen te ...

Aankondiging advies ‘Brede blik op erfgoed'

14 december 2017 - Op 18 december 2017 brengen de Rli en de Raad voor Cultuur (RvC) op verzoek van de minister van OCW een gezamenlijk advies uit over de consequenties van de vele transities en ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving voor het erfgoedbeleid. Klimaatadaptat ...

Pagina's