Nieuws

328 nieuwsberichten

Lorike Hagdorn overleden

nieuws
13 oktober 2017 - Lorike Hagdorn is op 9 oktober overleden. Zij was sinds augustus 2016 raadslid bij de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli).Wij hebben haar ervaren als een zeer betrokken, enthousiast en collegiaal lid van onze raad. Op zoek naar de balans tus ...

Uitstel werkprogramma 2018-2019

nieuws
26 september 2017 - Door de demissionaire status van het kabinet en de lopende formatie heeft de Rli zijn Werkprogramma 2018-2019 uitgesteld. In het najaar start de raad met de inventarisatie van de advieswensen met de nieuwe bewindslieden van IenM, EZ en BZK. Het kabinet za ...

Rli gaat advies uitbrengen over vitale processen

nieuws
24 augustus 2017 - De Rli brengt begin 2018 het advies uit ‘Sturen op veerkracht van vitale processen’. Nederland staat voor grote en urgente duurzaamheidsopgaven zoals de energietransitie, het sluiten van grondstoffenketens en klimaatadaptatie. Deze transities hebben de ko ...

Uitnodiging symposium Modernisering grondbeleid – 9 oktober 2017 Den Haag

nieuws
24 augustus 2017 - Op 9 oktober 2017 organiseert de Rli het symposium ‘Modernisering grondbeleid’. Aanleiding is het recent verschenen Rli-advies ‘Grond voor gebiedsontwikkeling; instrumenten voor grondbeleid in een energieke samenleving’. De raad adviseert hierin over de i ...

Adviesaanvraag over erfgoedbeleid

nieuws
24 Juli 2017 - De minister van OCW heeft de Rli en de Raad voor Cultuur (RvC) gevraagd advies uit te brengen over een toekomstbestendig erfgoedbeleid. Diverse transitieopgaven (rondom klimaat, energie en bevolking) zullen onze leefomgeving sterk gaan beïnvloeden. Welke ...

Advies Grond voor gebiedsontwikkeling

nieuws
22 juni 2017 - Op 22 juni heeft de Rli zijn advies ‘Grond voor gebiedsontwikkeling’ uitgebracht. Het kabinet zet in het kader van de Omgevingswet in op de harmonisatie, integratie en vereenvoudiging van de regels voor het grondbeleid die nu nog in verschillende wetten z ...

Aankondiging advies over de gezonde stad

nieuws
20 juni 2017 - De raad werkt momenteel aan het advies ‘De stad als gezonde habitat: kansen voor gezondere steden’. De raad richt zich op de volgende vragen: In hoeverre kan de leefomgeving bijdragen aan de gezondheid van de inwoners van de stad? Wat is de rol van de rij ...

Uitnodiging presentatie en aanbieding advies ‘Grond voor gebiedsontwikkeling’ – 22 juni 2017

nieuws
15 juni 2017 - Op 22 juni 2017 presenteert de Rli zijn advies ‘Grond voor gebiedsontwikkeling; instrumenten voor grondbeleid in een energieke samenleving’. Hierin adviseert de raad over de instrumenten uit de Aanvullingswet grondeigendom. De vraag die centraal staat is: ...

Circulaire economie in Europa

nieuws
15 juni 2017 - Europe goes Circular- Er bestaat geen blueprint voor het implementeren van een circulaire economie. De complexiteit en de noviteit van de transitie van een lineair naar een circulair economisch model vormt een grote uitdaging. Het is daarom van belang dat ...

Advies over voedsel: Naar een duurzamer en gezonder voedselsysteem

nieuws
8 juni 2017 - Voedsel: De raad is gestart met een advies over de transitie naar een duurzamer en gezonder voedselsysteem in een gezonde leefomgeving. In de afgelopen decennia is het voedsellandschap ingrijpend veranderd. De voedselproductie is verder geïntensiveerd, ge ...