Nieuws

390 nieuwsberichten

Rli start met advies ‘Veilig omgaan met gevaarlijke stoffen in de leefomgeving’

nieuws
2 mei 2019 - Er zijn in de samenleving zorgen over de effecten van gevaarlijke stoffen op de gezondheid en de veiligheid van mensen en op de biodiversiteit. Waar de concentraties van veel .....

Publicatie advies ‘Luchtvaartbeleid: een nieuwe aanvliegroute’

nieuws
18 april 2019 - Op 18 april 2019 heeft de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur zijn advies ‘Luchtvaartbeleid: een nieuwe aanvliegroute’ aangeboden aan de minister van Infrastructuur en .....

Ron Hillebrand benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

nieuws
28 maart 2019 - Ron Hillebrand, algemeen secretaris Rli, nam op 27 maart 2019 afscheid als Statenlid namens de PvdA bij de provincie Zuid Holland. Voor zijn jarenlange inzet ontving hij een .....

Rli brengt op 18 april 2019 advies uit over luchtvaartbeleid

nieuws
28 maart 2019 - Op 18 april 2019 brengt de Rli zijn advies ‘Luchtvaartbeleid: een nieuwe aanvliegroute’ uit. Met dit advies, dat de Rli op verzoek van de minister van Infrastructuur en .....

Vacature- De Rli is op zoek naar een adviseur

nieuws
28 maart 2019 - Voor de versterking van het secretariaat zoekt de Rli een adviseur die breed inzetbaar is op uiteenlopende adviesonderwerpen. Sta jij aan het begin van je carrière en wil je .....

Verkenning 'De som der delen': duurzaamheidsopgaven kunnen regio impuls geven

nieuws
26 maart 2019 - Op 26 maart 2019 bracht de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) zijn verkenning uit over samenvallende opgaven in de regio ’De som der delen’. Nederland moet .....

Betrek burgers bij de toekomst van het landschap

nieuws
19 maart 2019 - Het landschap staat onder druk, veel Nederlanders maken zich zorgen over de toekomst van het landschap. Terecht agendeerden verschillende partijen de zorgen over het landschap in .....

Verslag van bijeenkomst over de overgang naar schone energie in de gebouwde omgeving- 7 februari 2019

nieuws
4 maart 2019 - Hoe krijgen we voor elkaar dat alle woningen in ons land binnen afzienbare tijd worden verwarmd zonder CO2-uitstoot? Die vraag lag op tafel tijdens de drukbezochte conferentie op .....

Aankondiging ‘De som der delen: verkenning samenvallende opgaven in de regio’

nieuws
15 februari 2019 - Op 26 maart 2019 brengt de Rli zijn verkenning ‘De som der delen’ uit over de samenvallende nationale duurzaamheidsopgaven in de regio. De duurzaamheidsopgaven manifesteren .....

De Rli start met advies over herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

nieuws
15 februari 2019 - Een landbouw die toekomstbestendig, veerkrachtig en robuust is en die past binnen de eisen op het gebied van milieu, klimaat, biodiversiteit, bodem, water, dierenwelzijn, .....