Nieuws

323 nieuwsberichten

Advies Grond voor gebiedsontwikkeling

22 juni 2017 - Op 22 juni heeft de Rli zijn advies ‘Grond voor gebiedsontwikkeling’ uitgebracht. Het kabinet zet in het kader van de Omgevingswet in op de harmonisatie, integratie en vereenvoudiging van de regels voor het grondbeleid die nu nog in verschillende wetten z ...

Aankondiging advies over de gezonde stad

20 juni 2017 - De raad werkt momenteel aan het advies ‘De stad als gezonde habitat: kansen voor gezondere steden’. De raad richt zich op de volgende vragen: In hoeverre kan de leefomgeving bijdragen aan de gezondheid van de inwoners van de stad? Wat is de rol van de rij ...

Uitnodiging presentatie en aanbieding advies ‘Grond voor gebiedsontwikkeling’ – 22 juni 2017

15 juni 2017 - Op 22 juni 2017 presenteert de Rli zijn advies ‘Grond voor gebiedsontwikkeling; instrumenten voor grondbeleid in een energieke samenleving’. Hierin adviseert de raad over de instrumenten uit de Aanvullingswet grondeigendom. De vraag die centraal staat is: ...

Circulaire economie in Europa

15 juni 2017 - Europe goes Circular- Er bestaat geen blueprint voor het implementeren van een circulaire economie. De complexiteit en de noviteit van de transitie van een lineair naar een circulair economisch model vormt een grote uitdaging. Het is daarom van belang dat ...

Advies over voedsel: Naar een duurzamer en gezonder voedselsysteem

8 juni 2017 - Voedsel: De raad is gestart met een advies over de transitie naar een duurzamer en gezonder voedselsysteem in een gezonde leefomgeving. In de afgelopen decennia is het voedsellandschap ingrijpend veranderd. De voedselproductie is verder geïntensiveerd, ge ...

Advies over mobiliteit

29 mei 2017 - De raad is gestart met een advies over mobiliteit. Centraal staat de vraag: Hoe kunnen de beschikbare financiële middelen voor mobiliteit effectiever en flexibeler worden ingezet en hoe kunnen daarbij kansen voor duurzaamheid worden benut? De druk op bere ...

25ste jaarconferentie EEAC-netwerk over duurzame ontwikkeling en Europese samenwerking binnen een nieuwe interface voor burgers, wetenschap en beleid

1 mei 2017 - De European Environment and Sustainable Development Advisory Councils (EEAC) houdt zijn 25ste jaarconferentie op 12 en 13 oktober 2017 in Maastricht met een bijzondere bijeenkomst, getiteld Towards the 2030 Agenda and beyond: European cooperation within a ...

Koning opent gebouw B30 in Den Haag

19 april 2017 - Zijne Majesteit de Koning heeft op woensdag 19 april het gebouw ‘B30’ in Den Haag officieel geopend. Aan de Bezuidenhoutseweg 30 zijn na een grondige renovatie nu vijf organisaties gevestigd: het Centraal Planbureau (CPB), het Planbureau voor de Leefomgev ...

Presentatie ‘Technologie op waarde schatten – een handreiking’

10 maart 2017 - Op 10 maart 2017 heeft de raad zijn rapport ‘Technologie op waarde schatten’ aangeboden aan de ministers van Economische Zaken, van infrastructuur en Milieu en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het rapport biedt handreikingen om kansen van te ...

Uitnodiging voor de presentatie en discussiebijeenkomst ‘Technologie op waarde schatten – een handreiking’ op 10 maart 2017

9 februari 2017 - Op 10 maart 2017 presenteert de raad zijn publicatie ‘Technologie op waarde schatten – een handreiking’. Met deze handreiking wil de raad een systematisch gesprek in politiek en samenleving faciliteren om technologie op waarde te schatten. De raad richt z ...

Pagina's