Nieuws

328 nieuwsberichten

Uitnodiging conferentie ‘Stroomvoorziening onder digitale spanning’ op 24 april 2018

nieuws
29 maart 2018 - Discussieer mee over de kwetsbaarheden die de digitalisering van de stroomvoorziening met zich meebrengt. Wat zijn de gevolgen en risico’s en welke stappen zijn nodig? Om de aanbevelingen van het advies ‘Stroomvoorziening onder digitale spanning’ verder u ...

Advies: Digitalisering zet betrouwbaarheid stroomvoorziening onder druk

nieuws
15 maart 2018 - Vandaag heeft de Rli zijn advies ‘Stroomvoorziening onder digitale spanning’ uitgebracht. De raad concludeert dat de voortschrijdende digitalisering van de stroomvoorziening haar kwetsbaar maakt. Het kabinet moet daarom investeren in kennis om samen met d ...

Rli komt met ongevraagd advies over de overheidsrol in de verduurzaming van de energie-intensieve industrie

nieuws
15 maart 2018 - De Rli neemt het initiatief voor een ongevraagd advies over de vraag welke rollen de rijksoverheid kan vervullen bij het realiseren van de transitie naar een duurzame economie en welke verhouding tussen overheid en markt daarbij past. De raad neemt de ene ...

Aankondiging advies over voedselbeleid ‘Duurzaam en gezond’

nieuws
14 maart 2018 - Op 3 april presenteert de raad zijn advies ‘Duurzaam en Gezond: Samen naar een houdbaar voedselsysteem’. Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit neemt het advies in ontvangst. De klimaatopgave brengt de komende decennia grote veranderin ...

Uitnodiging aanbieding advies ‘De stad als gezonde habitat’- 18 april 2018

nieuws
14 maart 2018 - Op 18 april 2018 presenteert de Rli zijn advies ‘De stad als gezonde habitat: gezondheidswinst door omgevingsbeleid’. Het advies wordt tijdens een publieke bijeenkomst in Den Haag overhandigd aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrel ...

Samenwerken in de mobiliteitswereld – essays ter voorbereiding op een advies over mobiliteit

nieuws
1 maart 2018 - Twee essays ter voorbereiding op het advies over mobiliteit. Binnenkort brengt de Rli een advies uit over mobiliteit, naar verwachting in de tweede helft van april 2018. Dit advies gaat over het effectiever en duurzamer inzetten van de beschikbare financi ...

Annemieke Nijhof trekker ‘Mobiliteit’ bij Klimaatakkoord

nieuws
27 februari 2018 - Annemieke Nijhof, lid van de Rli, neemt als onafhankelijk voorzitter van de sectortafel ‘Mobiliteit’ deel aan de besprekingen van het kabinet over het Klimaatakkoord met bedrijfsleven, maatschappelijke partijen en medeoverheden. Het Klimaatakkoord moet co ...

Aankondiging publicatie advies ‘Stroomvoorziening onder digitale spanning’

nieuws
19 februari 2018 - Op 15 maart 2018 brengt de raad zijn advies ‘Stroomvoorziening onder digitale spanning’ uit. Dit advies komt voort uit een verzoek van de regering om te adviseren over de betrouwbaarheid van ‘vitale processen’ en richt zich op de nieuwe kwetsbaarheden in ...

Overhandiging advies ‘Brede blik op erfgoed’

nieuws
15 februari 2018 - In de wrap-up bijeenkomst van ‘Erfgoed telt!’ overhandigde Rli-raadslid Co Verdaas op 25 januari 2017 het advies ‘Brede blik op erfgoed’ aan Barbera Wolfensberger, directeur-generaal Cultuur en Media van het ministerie van OCW. De minister van OCW heeft d ...

Inventarisatie stand van denken en doen rond energietransitie

nieuws
18 december 2017 - Op 18 december heeft de Rli de kennisnotitie ‘Energietransitie en leefomgeving’ uitgebracht. De energietransitie vormt een belangrijke uitdaging voor het nieuwe kabinet. Een transitie die niet zonder gevolgen zal zijn voor onze leefomgeving. De Rli heeft ...