Nieuws

558 nieuwsberichten

Rli start advies over uitvoeringskracht in de leefomgeving

28 February 2023 - Hoe kan de uitvoeringskracht worden versterkt die nodig is om het voorgenomen beleid voor de grote opgaven in de leefomgeving (tijdig) te realiseren, en welke belemmerende en bevorderende factoren spelen daarbij een rol?

Podcast: Financiering in transitie – ‘over pensioenfondsen gesproken’

7 February 2023 - Hoe kan de pensioensector bijdragen aan de overgang naar een duurzame economie? Deze aflevering is onderdeel van een tweeluik: de eerste aflevering gaat in op de rol van de banken bij de transitie naar een duurzame economie. Beide podcasts vormen de opmaat voor de meet-up op 14 februari die de Rli organiseert over zijn advies 'Financiering in transitie'.

Het werkprogramma 2023-2024 nu online

2 February 2023 - Minister Harbers van IenW heeft het werkprogramma 2023-2024, mede namens de ministers van EZK en LNV, de minister voor VRO en de staatssecretaris van IenW, aangeboden aan de Tweede Kamer.

Financiering in transitie - uitnodiging meet-up en inspirerende podcast ‘Over banken gesproken’

31 January 2023 - Hoe kan de financiële sector een actieve rol spelen in de transitie naar een duurzame economie, en hoe zorgt de overheid ervoor dat dit ook gebeurt? Praat mee met de Rli op 14 februari tijdens de meet-up in Den Haag over zijn advies 'Financiering in transitie' en luister alvast naar de podcast: 'Over banken gesproken'.

Praat mee over hoe de financiële sector een actieve rol kan spelen in de transitie naar een duurzame economie

16 January 2023 - Uitnodiging voor de meet-up Financiering in transitie op 14 februari 2023 naar aanleiding van het onlangs verschenen advies ‘Financiering in transitie’.

Kabinet stelt Evaluatiecommissie Omgevingswet in onder voorzitterschap van Hetty Klavers. De leden Niemans en Tolsma treden tevens toe tot de Rli

23 December 2022 - De ministerraad heeft op 23 december 2022 de Evaluatiecommissie Omgevingswet (EcO) ingesteld.

Rli brengt zijn advies ‘Financiering in transitie’ uit

22 December 2022 - In de transitie naar een duurzame economie zal de financiële sector een belangrijke rol moeten spelen. Dat gaat echter niet vanzelf. Sturing is nodig om te zorgen dat de financiële sector zich daadwerkelijk voorbereidt op en versneld bijdraagt aan de transitie. Minister Kaag (FIN) nam het advies in ontvangst.

Podcast: Wat is een waardevol energiesysteem?

19 December 2022 - Beluister de 7e en laatste aflevering over klimaat en energie van de podcastserie 'Nederland verbouwt in 7 vragen'.

Podcast: Hoe kan mobiliteit slimmer?

6 December 2022 - Beluister nu de 6e aflevering over digitalisering en de leefomgeving van de podcastserie 'Nederland verbouwt in 7 vragen'

Rli brengt advies uit over de rol van de financiële sector in de transitie naar een duurzame economie

28 November 2022 - RECTIFICATIE DATUM: Op 22 december 2022 brengt de Rli zijn advies ‘Financiering in transitie: naar een actieve rol van de financiële sector in een duurzame economie’ uit.