Nieuws

323 nieuwsberichten

Samenwerken in de mobiliteitswereld – essays ter voorbereiding op een advies over mobiliteit

1 maart 2018 - Twee essays ter voorbereiding op het advies over mobiliteit. Binnenkort brengt de Rli een advies uit over mobiliteit, naar verwachting in de tweede helft van april 2018. Dit advies gaat over het effectiever en duurzamer inzetten van de beschikbare financi ...

Annemieke Nijhof trekker ‘Mobiliteit’ bij Klimaatakkoord

27 februari 2018 - Annemieke Nijhof, lid van de Rli, neemt als onafhankelijk voorzitter van de sectortafel ‘Mobiliteit’ deel aan de besprekingen van het kabinet over het Klimaatakkoord met bedrijfsleven, maatschappelijke partijen en medeoverheden. Het Klimaatakkoord moet co ...

Aankondiging publicatie advies ‘Stroomvoorziening onder digitale spanning’

19 februari 2018 - Op 15 maart 2018 brengt de raad zijn advies ‘Stroomvoorziening onder digitale spanning’ uit. Dit advies komt voort uit een verzoek van de regering om te adviseren over de betrouwbaarheid van ‘vitale processen’ en richt zich op de nieuwe kwetsbaarheden in ...

Overhandiging advies ‘Brede blik op erfgoed’

15 februari 2018 - In de wrap-up bijeenkomst van ‘Erfgoed telt!’ overhandigde Rli-raadslid Co Verdaas op 25 januari 2017 het advies ‘Brede blik op erfgoed’ aan Barbera Wolfensberger, directeur-generaal Cultuur en Media van het ministerie van OCW. De minister van OCW heeft d ...

Inventarisatie stand van denken en doen rond energietransitie

18 december 2017 - Op 18 december heeft de Rli de kennisnotitie ‘Energietransitie en leefomgeving’ uitgebracht. De energietransitie vormt een belangrijke uitdaging voor het nieuwe kabinet. Een transitie die niet zonder gevolgen zal zijn voor onze leefomgeving. De Rli heeft ...

Adviesraden pleiten voor brede blik op erfgoed

18 december 2017 - Op 18 december 2017 hebben Rli en de Raad voor Cultuur (RvC) het gezamenlijke advies uitgebracht: Brede blik op erfgoed; over de wisselwerking tussen erfgoed en transities in de leefomgeving. De raden bepleiten in hun advies om bij erfgoed niet alleen te ...

Aankondiging advies ‘Brede blik op erfgoed'

14 december 2017 - Op 18 december 2017 brengen de Rli en de Raad voor Cultuur (RvC) op verzoek van de minister van OCW een gezamenlijk advies uit over de consequenties van de vele transities en ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving voor het erfgoedbeleid. Klimaatadaptat ...

Advies Mainports voorbij start bij Amsterdamse politieke debat over de toekomst van Schiphol en de haven

4 december 2017 - Op maandag 18 december 2017 geeft Jan Jaap de Graeff, voorzitter Rli, een introductie op het advies ‘Mainports voorbij’ bij de start van het verkiezingsdebat van de Amsterdamse politiek over de toekomst van Schiphol en de haven. Hij zoomt hierbij in op de ...

Magazine of the EEAC Conference October 2017

30 november 2017 - Now online: The magazine of the EEAC Conference October 2017! The EEAC Network celebrated its 25th Annual Conference in Maastricht, the Netherlands, with an extraordinary event entitled ‘Towards the 2030 Agenda and beyond: European cooperation within a ne ...

Creatieve sessies over de gezonde stad laten kracht van ontwerp zien

17 november 2017 - In september 2017 organiseerde de Rli twee creatieve sessies over ‘De stad als gezonde leefomgeving’, in het kader van een adviestraject over dit onderwerp. In deze sessies werden, onder leiding van ontwerpbureaus, oplossingen verkend voor de gezonde stad ...

Pagina's