Nieuws

351 nieuwsberichten

Adviezen van Adviescommissie Water ondergebracht bij de Rli

nieuws
18 september 2018 - De adviezen van de Adviescommissie Water (AcW) zijn online beschikbaar via de website van de Rli. Op 1 januari 2018 is de AcW opgeheven. De Rli had het thema water al in zijn .....

Kabinetsreactie op advies ‘Duurzaam en gezond’

nieuws
18 september 2018 - Het kabinet geeft in zijn reactie op het advies ‘Duurzaam en gezond: samen naar een houdbaar voedselsysteem’ aan dat het advies een waardevolle bijdrage levert aan de .....

Podcast interview met Jeroen Kok over advies ‘Van B naar Anders’

nieuws
7 september 2018 - In deze ‘Kloppenburg podcast’ gaat raadslid Jeroen Kok in op de essentie van het advies ‘Van B naar Anders’. Kok legt uit dat investeren in uitbreiding van het .....

Rli start met advies over toerisme in relatie tot de leefomgeving

nieuws
26 juli 2018 - De Rli is gestart met een advies over toerisme in relatie tot de leefomgeving. De toerisme- en recreatiesector is gebaat bij een goede leefomgevingskwaliteit. Aantrekkelijke .....

Beeldverslag symposium 'Van B naar Anders’ nu on line

nieuws
26 juli 2018 - Op 30 mei 2018 organiseerde de Rli een symposium naar aanleiding van zijn advies 'Van B naar Anders: Investeren in mobiliteit voor de toekomst’. De video's van de bijdragen van .....

Bijdrage Rli aan visietraject VNG ‘Om over na te denken’

nieuws
16 juli 2018 - Voor de publicatie ‘Om over na te denken’ (juni 2018) heeft de VNG verschillende adviesorganen gevraagd een bijdrage te leveren ter ondersteuning van de kennisontwikkeling bij .....

André van der Zande nieuw lid van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

nieuws
3 juli 2018 - De Rli verwelkomt André van der Zande als nieuw raadslid. Zijn benoeming geldt voor de periode van 1 juli 2018 tot 1 augustus 2020.

Agenda met duiding van onderwerpen die in advies ‘CO2-arme warmte in de gebouwde omgeving’ aan de orde komen

nieuws
3 juli 2018 - De raad heeft een agenda voor het komende advies over de transitie naar een CO2-arme warmte in de gebouwde omgeving gepubliceerd. De raad maakt hierin duidelijk waar het onderzoek .....

Snelheid woningbouw mag niet ten koste gaan van kwaliteit

nieuws
28 juni 2018 - Voorkom dat de noodzakelijke versnelling van de woningbouw achteraf leidt tot spijt. Versnel alleen in regio’s waar echt een tekort is en zorg voor voldoende kwaliteit. Dit .....

Resultaten symposium ‘Van B naar Anders’ – 30 mei 2018

nieuws
7 juni 2018 - Heeft u het symposium ‘Van B naar Anders’ op 30 mei gemist of wilt u het graag terugzien? Dat kan, de bijeenkomst is in zijn geheel opgenomen en te bekijken. Het advies werd .....