Advies ‘Vrijkomend rijksvastgoed, over maatschappelijke doelen en geld’

Op 15 december 2014 heeft de raad het advies ‘Vrijkomend rijksvastgoed, over maatschappelijke doelen en geld’ aangeboden aan minister Blok (Wonen en Rijksdienst). De komende vijf jaar stoot de rijksoverheid miljoenen m2 vastgoed af, van kantoren tot gevangenissen en kazernes. Het gaat om een complexe opgave, die potentieel marktverstorend is. De raad adviseert het kabinet om de maatschappelijke doelstellingen bij deze afstootoperatie zwaar te laten wegen, en gemeenten en provincies bij de besluitvorming daarover te betrekken.

Het advies werd samen met het advies ‘Rijksvastgoed in beweging’ van het College van Rijksadviseurs (CRa) gepresenteerd.

belastingkantoor Nijmegen

Op dit moment vormt leegstaand vastgoed een bedreiging voor de kwaliteit van de leefomgeving. Dit probleem neemt in omvang toe nu het Rijk als een van de grootste vastgoedpartijen aan het begin staat van een omvangrijke afstootoperatie. Dit heeft niet alleen een financiële kant, maar is ook van invloed op lokale en regionale ruimtelijk-economische ontwikkelingen. De minister voor Wonen en Rijksdienst vroeg de Rli in april 2014, mede namens de minister van Infrastructuur en Milieu, om advies over de wijze waarop het beste gestuurd kan worden op keuzes met betrekking tot het rijksvastgoed.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tim Zwanikken, projectleider, tim.zwanikken@rli.nl

Lees meer over het advies Vrijkomend rijksvastgoed, over maatschappelijke doelen en geld

Lees het persbericht Afstoot rijksgebouwen: zorgvuldigheid geboden

Lees meer over het CRa-advies ‘Rijksvastgoed in beweging’