Kabinetsreactie op advies Doen en laten, effectiever milieubeleid door mensenkennis

De raad heeft de kabinetsreactie op zijn advies ‘Doen en laten, effectiever milieubeleid door mensenkennis’ ontvangen. Het kabinet geeft in zijn brief van 4 december 2014 een geïntegreerde reactie op adviezen over toepassing van kennis over gedrag in beleid van de Rli, de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Tegelijkertijd reageert het kabinet hiermee op de publicatie van het Centrum voor Ethiek en Gezondheid over leefstijlbeïnvloeding en geeft het zijn visie op de toepassing van gedragswetenschappelijke kennis in beleid.

afvalscheiden, jong meisje houdt plastic afval apart

Het kabinet vat zijn integrale reactie samen in vijf aanbevelingen:Benut gedragwetenschappelijk kennis in het gehele beleidsproces

  • Kies voor beleidsvorming op basis van onderzoek en praktijkervaring, via beleidsevaluaties en empirisch onderzoek vooraf
  • Wees transparant over de inzet van nudges
  • Houd rekeningen met de impact van beleid op de keuzedruk die mensen ervaren
  • Zorg voor een structurele verankering van de gedragswetenschappelijke kennis in beleid

Het kabinet heeft veel waardering voor de besproken adviesrapporten van de Rli, de RMO en de WRR. Ze laten zien dat de gedragswetenschappen inzichten hebben opgeleverd die de potentie hebben om de kwaliteit van het overheidsbeleid te verhogen. De Gedragtoets van de Rli wordt door het kabinet als een nuttig hulpmiddel gezien om via ex-ante beleidsanalyses interventies te ontwerpen waarvan de effectiviteit voor mogelijke grootschalige implementatie, kleinschalig en empirisch getoetst kan worden.

Lees de reactie van het kabinet op de adviezen van de Rli, RMO en WRR (pdf, 227 Kb)